fredag 26 augusti 2016

Västervik och Vimmerby har samma strategi för att rädda Yxern

Det är mycket viktigt att kommunerna Vimmerby och Västervik arbetar gemensamt för att "rädda Yxern".

Av det skälet bad jag att få träffa Vimmerbys båda kommunalråd Tomas Peterson och Helen Nilsson igår. Det blev ett mycket bra samtal där jag uttryckte att vi måste jobba mer gemensamt med vår grannkommun. Självklart tyckte Tomas och Helen och visade ett dokument med en strategi som Västerviks kommun har tagit fram. Denna strategi ska vi stå bakom tillsammans med Västervik tyckte vi alla tre. 

I dagens tidning blir jag därför både glad och förvånad när jag läser Tomas Kronståhls uttalande om Yxern. Glad för att jag gillar strategin dvs att försöka få till en utrivning av den första dammluckan vid Yxerns utlopp och göra en återställning av sjöns vattennivå till den normala på runt 92 meter över havet. Regleringen blir då mer naturlig och sjöns vattenstånd kommer att variera en halvmeter istället för tre meter som idag. Kraftproduktion kommer att vara möjlig nedströms Yxern med undantag av det första verket. 

Förvånad blir jag för att han inte alls nämner att Vimmerby och Västerviks kommuner står bakom denna strategi tillsammans. Det blir så mycket tydligare och kraftfullare om vi gör utspel om Yxern tillsammans med Västerviks kommun. Jag förväntar mig därför att detta snarast kommuniceras i media. 

Vi diskuterade också det möte som Västerviks kommun planerar att arrangera. Tyvärr verkar det som att det mötet som var tänkt i augusti och initierades av Mats Hugosson redan i juli månad tidigast kan ske i september och jag framförde till Helen och Tomas att det är brådskande eftersom vattennivån snart är nere på den nivå då dammluckorna ska öppnas enligt vattendomen. 

Igår hjälpte räddningschefen till med att undersöka om det finns något lagligt sätt för honom att kräva att regleringsföretaget inte öppnar dammluckorna vid 90.05. Tyvärr ser det svårt ut men jag är ändå mycket tacksam att så många politiker och tjänstemän i kommunerna nu arbetar konstruktivt för att hitta både en kortsiktig och långsiktig lösning för att åstadkomma en bättre situation för sjön Yxern. Nu gäller det att samordna så mycket som möjligt så att den strategi som vi nu satt upp ska kunna förverkligas, för Yxerns skull och för alla de som bor, lever och verkar runt Yxern.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar