tisdag 9 januari 2018

AFTER KS

Det blev sannerligen en intressant dag i KS idag.

Flera ärenden fick utgå på grund av att de inte var färdigberedda.

Gruppen som ska ta fram ett förslag på vision för Vimmerby rapporterade att de inte fått ihop ett enda möte sedan den 5 december så de hade inget att rapportera. Spännande fortsättning följer...

Ärendet om politisk organisation var ledamöterna i S inte riktigt överens om. Peter Högberg valde att inte delta i det beslutet. Vi i C med stöd av V yrkade på att inrätta en nämnd som hanterar samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor istället för de två utskotten som M och S vill ha under KS.

Vad gäller bostäder på STÖREN så är vi i C mycket måna om att det byggs bostäder i Vimmerby eftersom bostadsbristen är stor. Vi avstod dock från att delta i beslutet med följande motivering:

Centerpartiet är mycket positiva till byggnation på STÖREN eftersom det finns en stor bostadsbrist i Vimmerby kommun. Vi är dock tveksamma till ekonomin i försäljningen av tomterna. Markpriserna på de olika delarna av Stören är olika och kommunen gör en förlust på markaffären. Kommunen har ej heller utlyst tomten till marknaden. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Bo Svensson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar