söndag 7 januari 2018

SVT PLAY -tips Om den viktiga JORDEN

1986-1991 läste jag till mark-växragronom på Sveriges Lantrbuksuniversitet. Det var nog de mest intensiva åren i mitt liv. Så mycket kunskap och så många intryck. Skapade vänskapsband som håller starkt ännu med människor från olika delar av hela Sverige.

SVT Play visar nu en film om JORDEN. Den heter SISTA SKÖRDEN och beskriver hur viktig jorden är för en hållbar matproduktion. Monokultur fungerar inte långsiktigt.https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1?cmpid=del%3Afb%3A01-06-2018%3Asista-skorden%3Apla%3Alp-app

Därför är miljöfrågorna så viktiga att värna.

Vi måste helt enkelt lämna jordar efter oss som är brukningsbara för kommande generationer. Endast så kan livet fortsätta att utvecklas på vår planet. Inte förbruka utan bruka naturen är det vi måste göra.

Se filmen och gör sedan skillnad i vardagen.

Börja odla själv i liten eller större skala. Bli delvis självförsörjande. Det är bland det finaste jag vet när jag får skörda exempelvis min gröna sparris och bjuda familj och vänner på den primören. Just nu ligger den och vilar i jorden inför våren. Den har fått hönsgödsel från mina hönor i höstas. I april kommer de första stänglarna. Brukar skörda ett hundratal fram till midsommar. Sedan får den växa till sig och samla på sig solenergi som den lagrar i rötterna. Sedan är det vintervila och därefter åter vårskörd. Kretslopp, årsvarv. Tror att den kan ge skörd i 30 år och mina sparrislister planterade jag 2014 så 2044 sådär är det dags att förnya. Det kallar jag hållbar odling.

Vi möts och odlar med ansvar, mod och fantasi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar