lördag 20 januari 2018

Sök jobbet som HR-chef i världens bästa Vimmerby

https://www.careerbuilder.se/jdp/hr--chef-vimmerby-kommun-j3q3jn6691h6nyjxvdk

Arbetsbeskrivning


Till Vimmerby kommun söker vi en HR-chef som med ansvar, mod och fantasi kan fortsätta HR-funktionens positiva utveckling inom kommunen. Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Om Vimmerby kommun
Vimmerby kommun har mycket att erbjuda. Förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt och mångsidigt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Ansvar, mod och fantasi är kommunens värdeord när de tillsammans arbetar för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 700 invånare, företag och för alla som besöker kommunen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-chef i Vimmerby kommun har du ansvar för kommunens strategiska och operativa HR-arbete men också ett övergripande ansvar för kommunens utveckling som del i kommunchefens koncernledning. Därtill är du kommunchefens ställföreträdare vilket bland annat innebär att ditt strategiska utvecklingsansvar är ytterligare förstärkt och kommer att röra utvecklingsfrågor även utanför HR-chefsrollen.
Du förväntas ha en helhetssyn och förståelse för hur kommunens verksamheter interagerar och samverkar. Som HR-chef är du personal och budgetansvarig för HR-avdelningen och dess 8 medarbetare. Din avdelning består 3 HR-konsulter, 1 lönesamordnare, 1 löneadministratör och 3 handläggare. Utöver tjänstemannaorganisationen kommer du även ha nära kontakt med såväl den politiska organisationen som de fackliga parterna.
HR-funktionen ska underlätta för kommunens chefer att ta eget ansvar och nyttja det mandat de har i sina roller att driva sitt uppdrag. Du har tillsammans med dina kollegor en balansgång att gå mellan att ge handfast operativt stöd och ett mer coachande, underlättande stöd. Du har till din hjälp en redan omtyckt och motiverad HR-funktion att förädla och balansera in i framtida utmaningar.
Frågeställningar som du primärt kommer att behandla är hur kommunen kan arbeta för att:
 • Stärka attraktionskraften, hur ni ska bibehålla och attrahera medarbetare och kompetens både kort – och långsiktigt
 • Stärka det interna ledarskapet, hur ni ska förena chefer och ledare kring gemensamma mål och värdegrunder
 • Stärka medarbetarskapet, hur ni aktivt kan arbeta med bland annat NMI resultat och se till att det tas till vara på och ger effekt i form av utveckling för medarbetare likväl som verksamheten
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i rollen är:
 • Arbeta med kommunens HR-strategier så att den bidrar till att organisationen når sina mål samt implementera dessa strategier, särskilt avseende digitalisering, medarbetarskap och ledarskap
 • Säkerställa att kommunens processer och infrastruktur är effektiva och stöttar de olika verksamheternas arbetssätt
 • Identifiera förändringsbehov och underlätta för organisationen att genomföra de förbättringar och förändringar som krävs
 • Lägga strukturer och följa upp efterlevnad av dessa
 • Säkerställa att chefer och medarbetare har rätt kompetens, resurser och motivation
Rollen rapporterar till kommunchefen och är medlem i kommunchefens koncernledningsgrupp.

Din Profil
Utbildnings-, erfarenhets- och kunskapskrav
 • Du ska ha relevant akademisk utbildning
 • Du ska ha minst 3 års chefserfarenhet
 • Du ska ha erfarenhet av samt känna dig bekväm i fackliga förhandlingar
 • Du ska ha bred och djup kunskap inom HR-området
 • Du ska ha god kunskap i svenska i både tal och skrift
Meriterande utbildning – erfarenhet och kunskap
 • Det är starkt meriterande med en akademisk utbildning inom HR eller annan beteendevetenskaplig inriktning
 • Det är meriterande med erfarenhet av ledningsgruppsarbete, chefserfarenhet inom HR och/eller kommunal verksamhet samt erfarenhet inom offentlig sektor
Vem är du som person?
Vi söker dig som har förmåga att kunna utveckla effektiva nätverk och relationer både externt och internt i organisationen. Du ska kunna anpassa dig till olika människor och vara förtroendeingivande även i svåra situationer. Du har en god kommunikativ förmåga och du kommunicerar tydligt, enkelt och effektivt. Du skiljer tydligt på fakta och egna åsikter.
Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett realistiskt sätt. Du tar ansvar och driver dina processer från början till slut. Du har vidare förmåga att förutse problem och att skapa alternativa planer om det inte blev som det var tänkt. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och hanterar oväntade situationer med ett bevarat lugn och fokus. Vidare bör du vara öppen för att lära av andra och kunna be om hjälp när du själv känner dig osäker.

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Sista ansökningsdag är 4 februari 2018.
Då skallkraven är tydliga ber vi dig att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.
Ansvariga rekryterare är Jonas Henrikson och Linda Vagner och nås på 076-7781505 eller på [Click Here to Email Your Resumé] respektive 076-0902477 eller på [Click Here to Email Your Resumé].
Väl mött!
Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!

Och avslutningsvis önskar jag Monica Bergh lycka till i Oskarshamn http://www.barometern.se/oskarshamn/ny-hr-chef-rekryterad-fran-vimmerby/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar