tisdag 2 januari 2018

Arenabygge I Vimmerby

DV har gjort fem avsnitt med samtal mellan Helen Nilsson och mig om olika frågor. Först ut var förskolan. Därefter kom ett avsnitt om skatter.

Det tredje handlade om arenabygge. http://www.dagensvimmerby.se/play/e/17887/dv-debatt-kare-nan-om-vimmerby-hockey-gar-upp/

S och C är överens om att det finns ett stort behov av en kultur- och fritidsarena i kommunen. Båda partierna vill stötta den förstudie som Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandyklubb vill göra via en gemensam föreningsallians. Självklart ingår flera föreningar i arbetet med förstudien men dessa två föreningar har tagit ledartröjan för att göra en förstudie för att undersöka möjligheterna för att finansiera en arena och även ta fram en driftkalkyl för densamma. Moderaternas förre KSO är positiv till ett arenabygge. Hur M ställer sig i övrigt är oklart.

Medel för detta ska sökas från föreningen Astrid Lindgrens Hembygd.

Självklart är det en utmaning för en mindre kommun att klara ett arenabygge. Jag ser dock att det finns goda förutsättningar när nu många krafter samlas och skapar en gemensam målbild, där många görs delaktiga i förverkligandet.

Mellan tre och fem år är en realistisk tidsplan för att komma fram till en projektering. Förstudien bör kunna presenteras våren 2019 med en tydlig plan för byggnationens finansiering och drift.

Det är viktigt att detta inte blir en valfråga utan att arbetet görs fortlöpande i en bra dialog med kommunen. Kommunen ska självklart ha en plats i förstudiens styrgrupp tillsammans med representanter för de båda föreningarna som äger förstudien. Helen Nilsson erbjuder även personella resurser till förstudien i intervjun. Kontorsplats för projektledaren för förstudien är en annan möjlighet där det finns behov och förutsättningar för nära samverkan med kommunens fritidssamordare i denna fråga.

Kommunen ska under 2018 se över alla anläggningars underhållsbehov. Det är en viktig del i det långsiktiga arbetet för att tillgodose föreningslivets lokalbehov i vår kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar