onsdag 10 januari 2018

Bostadsbyggande i Vimmerby

Det handlar till syvende och sist om att ta ansvar för kommuninnevånarnas skattemedel och då behöver vi politiker ta ett större ansvar för kommunens affärer framöver.

Helen Nilsson uttrycker att det inte blivit några bostäder om Centerpartiet styrt kommunen. Inget kan vara mer fel. Pistolsmeden hade redan varit bebyggd 2014 med cirka 20 lägenheter och 6 gruppbostäder. Det hade sparat miljontals kronor för kommunen eftersom vi har varit tvungna att ha dyra speciallösningar (satelliter) med dyr bemanning för enskilda brukare istället för samordnat gruppboende. Bostadsbristen hade heller inte varit lika stor om vi hade haft tillgång till ytterligare 20 lägenheter inom Vimarhem i tätorten.

Vad gäller Stören så är detta vår kommentar på kommunalråd Helen Nilssons besvikelse över att Centerpartiet vill markera genom att inte delta i beslutet om försäljningen av tomterna för 400 kronor per kvadratmeter för de 2500 och 667 för de 300 i etapp 2 som FB Bostad har option på?

Läs mer här http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/kopte-for-drygt-2-6---saljer-for-1-2-miljoner--20180110/

Och här: http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/18128/centerpartiet-om-forsaljningen-redan-tillrackligt-med-forlustaffarer/

Centerpartiet hade försökt med delvis ett annat upplägg men fortfarande sett till att bostäder byggts. Reglerna när en kommun ska sälja är att antingen lägga ut tomten till marknaden eller marknadsvärdera och sälja till marknadsvärdet. Nu har M och S krånglat till affären genom att gå in och vara mellanhand som köpare av Begravningsbyrån. Vi är för bostadsbyggande och hade vi lett kommunen hade Exempelvis Pistolsmeden redan varit bebyggd 2014. Vi vill att kommunen  erbjuder marknadens aktörer möjligheten att bygga på A-lägen. Gynnande av en enskild näringsidkare kan innebära att kommunen förväntas att göra liknande affärer med förlust med andra aktörer i framtiden. Vi har tillräckligt med affärer som i efterhand visat sig kosta alltför mycket skattemedel. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar