onsdag 17 januari 2018

Vimmerby, den bästa landsbygdskommunen

Jacob Käll skriver om hur Centerpartiet nu gör en satsning för att Vimmerby ska bli den bästa landsbygdskommunen.

Han kommer att bjuda hit Lotta Svensson som forskar om hur ungdomar resonerar vad gäller bostadsort mm. Det ska bli spännande att lyssna på henne. Hon har skrivit en bok om detta och en av skribenterna är från grannkommunen och arbetar med landsbygdsutveckling där.

Lotti Jilsmo gör ett fantastiskt arbete med landsbygdsfrågorna i Västerviks kommun.

Vem driver landsbygdsfrågorna i Vimmerby? Vi i Centerpartiet vill givetvis ha en tjänst som samordnar dessa frågor och Carina Östh jobbar delvis i dagsläget med detta som näringslivsutvecklare. Hon har nu bjudit in till ett landsbygdsmöte i Södra Vi den 15 februari. Allas Vimmerby är den satsning som Carina Östh arbetar med och som Tillväxtverket medfinansierar för att öka kommunens attraktionskraft. En social lokal utvecklingsstrategi är antagen. Alla politiska partier har skrivit under en avsiktsförklaring. Arbetssättet där kommunen krokar arm med föreningsliv och näringsliv är modellen som skapar mer socialt kapital, fler affärer och en hållbar tillväxt i hela kommunen.

Carina Östh på näringslivsavdelningen/utvecklingsavdelningen har något stort på gång, enligt mig. Hon är precis rätt på frågorna och vi tar steg för steg mot att allt blir bättre i kommunen, som jag ser det. Men fler måste haka på och tydligt arbeta i samma riktning för att Allas Vimmerby ska bli ännu starkare. Mötet den 15 februari är ett viktigt steg i det arbetet. Nämnder, bolag och förvaltningar måste också med.

Ett annat viktigt arbete är det som Vimmerby Hockey och Vimmerby innebandy nu gör för att skapa förutsättningar för ett arenabygge i Vimmerby. Föreningslivet, näringslivet och kommunen måste skapa en gemensam målbild och då är en förstudie som tar fram ett bra beslutsunderlag med driftkalkyl en förutsättning för att nå målet.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Välkomna till möte med Allas Vimmerby!

Den 15 februari träffas representanter från alla våra större orter, kommunstyrelsen, advisory board, koncernledningen, utvecklingsavdelningen m.fl. i Södra Vi församlingshem.

Tanken är, som jag skrivit tidigare, att vi under mötet ska diskutera struktur och arbetssätt för att skapa hållbar utveckling och en medskapande medborgardialog utifrån SLUSEN eller med ett annat ord – verkstad.

Program
17:30   Fika o mingel 
18:00   Inledning 
Inspiration och goda exempel
18:15   Vad händer i Flisby? Ann-Catrin Gunnar, Flisbys samhällsförening
18:35   Lokala goda exempel
19:00   Vad är en mötesplats och vad är syftet med den? Stefan Bragsjö och Anders Degerman
19:20    Workshop – Vad vill ni göra på er ort och hur kan vi samarbeta kring det?
20:45    Sammanfattning och avslut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar