tisdag 23 januari 2018

Kvalitet och valfrihet

Tre olika intressenter vill bygga privata vård- och äldreboenden i Vimmerby.

Lars Sandberg deltog i dessa möten då jag istället bland annat deltog i möte om Yxern långsiktiga lösning.

Jag reflekterar kring Socialdemokraterna och Vänsterpartiets Reepalu-linje i riksdagen. De för nu fram att de tillsammans vill begränsa vinster i välfärden trots att de i förväg vet att de inte har stöd i riksdagen för detta politiska förslag.

På lokala planet har M och S gjort upp att frågan om privat drift av vård- och omsorg inte ska lyftas. Micael Glennfalk och Helen Nilsson var överens om det.

Frågan är hur M ser på det under Tomas Petersons ledning.

Centerpartiet är tydliga. Kvalitet ska alltid krävas vid all vård- och omsorg. Valfrihet för människor är viktigt. Varför ska valfriheten begränsas av V och S inom vård- och omsorg när andra tjänster köps in av kommunen utan att liknande vinstbegränsningskrav ställs? Vilken är skillnaden på byggtjänster och vårdtjänster? Helen Nilsson beskriver i dagens Vimmerby tidning att det är samhällsnytta när exempelvis FB-bostad får en kommunal subvention för att bygga bostäder medan ett privat vård- och omsorgsboende är uteslutet för henne. Jag skulle vilja be henne beskriva skillnaden.

Leif Haraldsson i Pelarne undrar också över hur denna subvention är möjlig för S i Vimmerby.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/omvand-robin-hood-politik-i-vimmerby-kommun--20180117/

I Vimmerby har vi nu fått ett nytt apotek. Apoteket Äpplet och det är en fräsch lokal med bra service som berikar vår bygd och skapar valfrihet för oss som bor här. Förskolan Linnea drivs privat och är mycket uppskattad. Vill S att de ska försvinna?

Eva Nypelius på Gotland beskriver hur vi i C ser på denna fråga.

Diskutera kvalitet istället för vinsttak!

Regeringen Löfvén har nu lagt fram sitt förslag till kraftiga begränsningar av de privata företagen inom välfärdssektorn. Regeringens förslag visar också att man sätter makten och samarbetet med vänsterpartiet högre än att barn, brukare och patienter skall få hög kvalitet inom skola, vård och omsorg. Regeringen visar också att de inte vill bibehålla valfriheten.
Reepalu-utredningens syfte, att säkerställa en god kvalité med möjlighet till långsiktig och trygg utveckling för de som använder välfärdstjänsterna, uppnår vi genom att ställa tydliga kvalitetskrav och vara konsekventa i vår uppföljning oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi.
Den modell som den rödgröna regeringen föreslår kommer att leda till utslagning av alternativa utförare av välfärd istället för den mångfald vi behöver. Hur skulle Gotland se ut utan Atheneskolan och Hattstugan? Utan Hansahälsan och Vårdcentralen Visborg?
Valfriheten för både oss som använder tjänsterna och de som jobbar inom verksamheterna är viktig och bidrar till utveckling och högre kvalitet. När det första frigymnasiet öppnade på Gotland bidrog det i hög grad till en kvalitetshöjning och utveckling också av den offentliga gymnasieskolan. Den vårdcentral som har bäst tillgänglighet på Gotland drivs i privat regi.
Vi måste lägga kraften på att diskutera rätt saker! Hur höjer vi såväl kvalitet, resultat och effektivitet i välfärden, oavsett driftsform? Hur får vi ut mest för våra gemensamma skattepengar, oavsett driftsform? SKL:s ”Öppna Jämförelser” visar tydligt att det inte finns något enkelt samband mellan pengar och kvalitet. Det är fler faktorer som avgör om kvalitén blir god både i den del som kan mätas och den del som är brukarens upplevelse av verksamheten.
Med de ersättningssystem som idag används så får de privata företagen samma eller lägre ersättning än de offentliga. De rödgrönas förslag om ”vinsttak” vet vi innebär att många företag ser en konkurs framför sig. Detta riskerar hela samhällsekonomin. Hur tänker de rödgröna klara av att ta över barnomsorg, skolor, hemtjänst och äldreboenden som idag drivs av privata utan att det uppstår problem med sämre service och kvalité samt ökade kostnader?
Eva Nypelius

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar