måndag 29 januari 2018

Småplock idag

Fokus på kommunfullmäktiges sammanträde ikväll klockan 17.30. Varmt välkomna att lyssna från Plenisalen läktare. Denna gång är det inte åhörarnas frågestund. Den är vartannat sammanträde.

Kallelsen kan läsas på kommunens hemsida som vanligt.

Reflekterar mycket kring ledarskap och transparens och att som ledare bygga ett lag som kan hantera alla situationer på ett konstruktivt sätt.

Där finns många förebilder samtidigt som Du måste utgå från dig själv och dina styrkor och forma laget utifrån dina svagheter så att lagbygget innehåller alla kompetenser som krävs.

Kommunikation och förankring samt ett lyssnande ledarskap är nyckelorden som jag ser det.

Hör gärna av er med synpunkter och förbättringsförslag kring det politiska ledarskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar