torsdag 11 januari 2018

Till minne av Tomas Holgersson

En av de mest stöttande i mitt skrivande här på bloggen var Tomas Holgersson. Han var också en mycket god samtalspartner och bollplank för mig och därför är det för mig så sorgligt att han inte längre finns. Vi är många som tillsammans sörjer och dessa ord som idag var publicerade i Vimmerby tidning på familjesidorna har vi varit många som har formulerat. Jag har samordnat texten.

Tack för samtal och stöd till minne av Tomas Holgersson. Framförallt Inger Svensson (Tomas syster) och Göran Hultkvist vill jag nämna bland alla de som jag pratat med om Tomas bortgång. Jag väljer att publicera minnesordet även här på bloggen och jag tänker delta på begravningen den 19 januari. Familjen uppskattar om vi stöttar diabetesfonden till Tomas Holgerssons minne. Det ska både Centerpartiet och jag göra.


TILL MINNE AV TOMAS HOLGERSSON


Tomas Holgersson har lämnat oss och det är en stor förlust för Vimmerby och hans älskade Frödinge. 

Han var den första politikern i kommunen som på allvar uttryckte ett stort ansvar för miljöfrågorna och för vår generations framtida ansvar över samhället. Att vi faktiskt inte ska lämna över skulder till nästa generation. 

Redan på 70-talet när jag och min äldre bror via Centerpartiets ungdomsförbunds Nordisk nutidsorientering lärde känna Tomas Holgersson så beundrade jag hans intelligens och klokskap. Redan då var han mycket allmänbildad, påläst och kunnig. Hans politiska engagemang var stort och en av dem som uppmärksammade hans potential var självaste Torbjörn Fälldin efter att CUFs ordförande Tomas Holgersson hade hälsat honom välkommen som talare på Frödinge allmogeting. 

Han var ordförande för Centerpartiet i Frödinge i hela 29 år och för Vimmerbykretsen under fyra år på 80-talet. Han var nämndeman i länsrätten och i länsskatterätten 1977-1992. Han var ersättare i kommunstyrelsen 1977-1979 när Bengt Johansson var ordförande. Han var ordförande för Vimarhem under en 10-årsperiod när Vimarhem byggde cirka 100 lägenheter. Rönnbärsgatan var det största bygget och på hans initiativ byggde Vimarhem solelpaneler på två av sina fastigheter. Han såg till att det på Vimmerby konstförenings förslag byggdes en utomhusscen framför Warmbadhuset. Tomas Holgersson ringde Göran Nachtweij och bad honom att arrangera något på scenen 2011. I år ska det ordnas kulturkvällar för åttonde året och en tanke sänds därför till Tomas Holgerssons minne kopplat till kulturkvällarna 2018.

Han var själv pionjär på solel och byggde paneler på sitt eget ladugårdstak i Tyrtorp redan 2010 och inspirerade sedan många att satsa på solel. 

Tomas Holgersson var alltid fokuserad på laget framför jaget och var en röst i Vimmerby kommun som stod för demokrati och öppenhet. Han var en klok samtalspartner för många.

Bygdegårdsföreningen och Farmartjänst vill också skicka med några minnesord. 


”Som endast 23-åring engagerade han sig i Frödinge bygdegård. Han blev bygdegården trogen i nästan 40 år och mer än halva tiden som kassör. Det blev stort tomrum då han slutade för 4 år sedan, och bygden minns honom med saknad. Bygdegården var både en viktig del av hans liv men också en plattform där han fick verka för sina ideal.” (Bygdegårdsföreningen)

”Tomas Holgersson var initiativtagare och den drivande kraften bakom bildandet av Farmartjänst Frödinge ek. för. När Tomas liksom flera andra lantbrukare ändrade inriktning på sina lantbruksföretag och upphörde med mjölkkor bildades Farmartjänst  1998.
Tomas var från starten verksamhetsledare och den självklara ledaren och skötte allt administrativt på ett beundrandevärt sätt trots att han besvärades av sin allt sämre syn.
Saknaden efter Tomas är stor hos Farmartjänsts 20-tal medlemmarna.” (Farmartjänst)

Kultur-och klimatfrågorna var det som engagerade honom mest och bostads- och skattefrågor. Rikspolitiken var han mycket insatt i liksom alla kommunala frågor. 

Han fattas oss.

Må han vila i frid. Vi tänker på hans mor och syster med familj i deras sorg över den saknade Tomas Holgersson som lämnade oss alldeles för tidigt. 

Marcus Jonmyren och Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar