fredag 26 januari 2018

Kommunfullmäktige på måndag

Välkomna till Plenisalen på måndag kväll. Då samlas kommunens direktvalda politiker från 8 olika partier för att besluta. 17 ärenden ska hanteras.

Här finns kallelsen till KFs sammanträde den 29 januari (den nya kommunallagen har bytt namn på denna från kungörelse till kallelse). http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige-2018-01-29.pdf

148 sidor handlingar denna gång och allt sköts nu digitalt via ipads. Fungerar över förväntan tack vare skickliga tjänstemän i kommunen.

Revisorerna har gjort en granskning av kommunens fastighetsförsäljningar som revisionens ordförande Ulf Svensson ska presentera för KF.  Kommunfullmäktige ska sedan ta ställning till försäljningarna till FB Bostad som ska bygga bostadsrätter mitt i stan. Den 5 februari, samma dag som FRAMMIS på gymnasiet är det ett event med det första spadtaget där. Byggklasson är entreprenör och ska bygga på uppdrag av FB Bostad. De första 16 lägenheterna sålde slut på en vecka och jag har hört flera som säljer sina villor och har köpt en lägenhet här så det ger goda förutsättningar att få fart på bostadsmarknaden i Vimmerby. Det behövs verkligen.

Senaste veckorna har jag fått flera frågor om hur man ska hitta en bostad i Vimmerby,  av småbarnsfamiljer som vill lämna Stockholms förort till förmån för Vimmerby. Problemet är att det är nästan omöjligt att hitta en bostad i Vimmerby och samtidigt är bostadspriser sjunkande i Stockholm vilket gör det dyrt att sälja sin bostad där. Det finns förutsättningar för marknadsmässiga priser i Vimmerby kommun vid försäljning av fastigheter. Kommunala subventioner ger fel signaler till marknaden, enligt mig MEN bostadsbyggande är absolut nödvändigt för att Vimmerby ska växa så vi väljer att inte delta i beslutet denna gång och låter M och S ta ansvar för denna fastighetsaffär.

Vår protokollsanteckning gäller: ”Centerpartiet är mycket positiva till byggnation på STÖREN eftersom det finns en stor bostadsbrist i Vimmerby kommun. Vi är dock tveksamma till ekonomin i försäljningen av tomterna. Markpriserna på de olika delarna av Stören är olika och kommunen gör en förlust på markaffären. Kommunen har ej heller utlyst tomten till marknaden. ”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar