måndag 8 januari 2018

Fjärde avsnittet på DV

Socialdemokraternas Helen Nilsson borde ha varit kommunstyrelsens ordförande 2015-2018, enligt mig. Har det ena partiet 19 mandat och det andra bara 10 mandat så är det rimligt att det större partiet tar ordförandeposten i kommunstyrelsen. Det blev inte så och nu kom det fram tydligt att S inte avser att fortsätta samarbetet med M under valrörelsen. Ett av skälen till det kan vara att man inte är nöjda med vad man åstadkommit under denna mandatperiod tillsammans med Moderaterna. Mycket har pekat i den riktningen under den senaste månadens utspel. Det enda som har byggts 2015-2017 är paviljonger vid AL-skolan och paviljonger vid Lunden trots att samarbetet skulle leda till en hel del annat. Läs nedan.

Under samtalet mellan Helen Nilsson och mig som spelades in före jul så framkommer det mycket tydligt att Helen Nilsson vill minska antalet enheter där kommunen har verksamheter.

Hon säger att ”Socialdemokraterna var det enda parti som kunde tänka sig att lägga ner landsbygdsskolorna om man pratar om kvalité” i valdebatten i Tuna i augusti 2014, när jag berättade att det inte var något parti som sa att de hade för avsikt att lägga ner någon landsbygdsskola i kommunen. Det löftet höll till den 1 april 2015 så frågan är hur starkt löftet från S är nu när de säger att landsbygdsskolorna inte ska röras 2019-2022. Hon säger också att vi måste diskutera om vi ska ha kvar alla verksamheter om vi utgår från kvalité. Cirka 12 minuter in i klippet och framåt diskuteras landsbygdsskolorna.http://www.dagensvimmerby.se/play/e/18066/dv-debatt-centerpartiet-far-ocksa-vara-odmjuka/

Centerpartiet vill bygga den bästa landsbygdskommunen tillsammans med de som bor, lever och verkar i kommunen. 53 elever i Djursdala skola 2021 är bland annat ett resultat av bygdens aktivitet för sin bygd. Många vill bo på den attraktiva landsbygden i vår kommun. En förutsättning är bra service.

Här finns de punkter som S och M lovade att genomföra under mandatperioden:
Under mandatperioden:
 • Arbetet fortsatta med att skolan ska bli bäst i Sverige.
 • Utredas hur vi kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Utredas möjligheterna för barnomsorg på barnens villkor.
 • UF-företagandet bredda, utveckla och ökas.
 • Införas PRAO i grundskolan
 • Gata flytta tillbaka till kommunen.
 • Genom den nya politiska organisationen kommer det lokala näringslivet kunna få ett större i fokus.
 • Vimmerby utvecklas som en utmärkt kommun att driva företag i.
 • Införandet av en fixartjänst utredas.
 • Kulturskolan utvecklas med bland annat låneinstrument och kulturens roll i skolan ska stärkas.
 • Det tas fram en offensiv personalpolitik som ger en bättre arbetsmiljö och som ger personalen önskad sysselsättningsgrad.
 • En positiv befolkningsutvecklingen skapas
 • Ungdomsinflytande utvecklas(egen presskonferens i mellandagarna).
 • Landsbygdsprogrammet aktualiseras i budgetarbetet under mandatperioden.
 • Det fortsättas att satsa på Vackra Vimmerby och regionens attraktionskraft både mot besöksnäring och fast boende/inflyttare.
Investeringar den kommande mandatperioden i egen eller andras regi:
Vi pekar här på ett antal områden som det i en del fall måste investeras i, i andra fall bör. Vi vill inför varje punkt utreda om det är kommunen eller en annan aktör som ska stå för investeringen. Vi ska också se över hur finansieringen ska finansieras, vilket innebär att kommunens eget kapital kan komma att tas i anspråk.
 • Trygghetsboende – vi behöver öka antal lägenheter enligt trygghetsboendekonceptet
 • Gruppboenden
 • Nya bostadsområden för villor och flerbostadshus med bland annat sjönära läge – boendet är en viktig del i Vimmerbys attraktionskraft.
 • Vi behöver se över Vimarhems bestånd av hyresrätter för att skapa medel att nyinvestera i bostäder.
 • Barnomsorgen – ökningen av antalet barn i kommunen måste mötas.
 • Idrottshallens utbyggnad i Vimmerby
 • Friidrottsbanor Södra Vi
 • Omklädningsrum Frödinge
 • Gång och cykelvägar i kommunen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar