fredag 12 januari 2018

Gamleby idag och rapport från gårdagens möte i Mönsterås

Jag arbetar 40% dvs två dagar varje vecka i Gamleby på Gamlebygymnasiet där jag undervisar i Naturkunskap och Entreprenörskap.

Det är inspirerande att stötta och supporta ungdomar i sitt kunskapsinhämtande. Vi har helt fantastiska elever och för varje år nu blir det fler och fler. Firade tre år på den arbetsplatsen häromdagen. Otroliga kollegor har jag också. Tacksam för det.

Mitt uppdrag som oppositionsråd i Vimmerby kommun motsvarar 45 % tjänst även om det oftast blir mer är så varje vecka.

Totalt tjänstgör jag detta läsår 85% vilket ger mig möjlighet till partiarbete och valkampanj.

Igår kväll hade vi kommunregional sektion och alla kommuners gruppledare var på plats i Mönsterås för erfarenhetsutbyte och information från riksdagsman Anders Åkesson och landstingsråd Christer Jonsson. Leif Larsson som har 40% tjänstgöring i arbetsutskottet i Regionförbundet berättade också om deras aktuella frågor. De har agerat för att länet ska få fler KY-utbildningar eftersom storstäderna prioriterades vid senaste fördelningen av KY- utbildningar. Regionförbundet arbetar också med infrastruktur (regional och nationell transportplan) samt planering inför bildandet av Region Kalmar.

En bra kväll där jag fick förmånen att samåka och samtal med Per-Inge Pettersson som är socialnämndens ordförande i Hultsfred och som tidigare varit oppositionsråd i Hultsfreds kommun under 8 år. Rollen som oppositionsråd kan vara mycket skiftande i olika kommuner kan jag konstatera.

Hemtjänsten diskuterades. Emmaboda har en mycket effektiv hemtjänst och kostnad per brukare är 70000 kronor lägre än i Vimmerby. Sjukskrivningstalet är 4% inom hemtjänsten jämfört med Vimmerbys 7%. Lars Sandberg som är oppositionssamordnare i socialnämnden i Vimmerby informerades om detta under kvällen via mejl. Vi diskuterade även kontinuitet i hemtjänsten. Vi informerades om en nyligen presenterad studie där det framkom att brukarna i Emmaboda i snitt möter 7 olika personer under en tvåveckorsperioder som gör olika insatser. I Vimmerby är det 14 och i Oskarshamn är det 20. Målet måste vara så få kontakter som möjligt. Rätt till heltid kanske kan bidra till att förbättra detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar