fredag 8 april 2016

Flytten av Fabriken flyttas fram och ska diskuteras mer

På onsdag har vi kretsmöte i Vimmerby. Vi ska göra ett studiebesök på Mindbite och kolla in deras nya lokaler på Storgatan. Vi ska också lyfta en del viktiga företagarfrågor med Marcus Alsér som är ordförande för Företagarna i Vimmerby. Inte minst frågan om kollektivavtal ska diskuteras och nu kommer det bli ett avslag på den motionen i kommunfullmäktige i april eftersom vi hanterat överklagandet på det sättet i KS. Glädjande för småföretagare och våra grannkommuner som vill fortätta den framgångsrika inköpssamverkan som vi har med sex kommuner och som leds professionellt av inköpscentralen i Västervik. 

Efter studiebesöket ska vi fika på Fabriken eftersom det är en mycket aktuell lokal att diskutera. Det har planerats en flytt som inte är finansierad vilket innebär att flytten måste tänkas över grundligt en gång till då det saknas investeringsmedel för att bygga om Kulturskolans lokaler och för att bygga om Fabriken. Vi kan heller inte tomställa Fabriken tills vi har någon verksamhet som kan flytta in där. 

Jag är mycket glad för detta då denna flytt skapat stor oro hos personalen på olika sätt och jag ser fram emot kommande diskussion om verksamhetsförändringar och olika "verksamhetsflyttar" som kan spara kostnader för kommunen och samtidigt förbättra verksamheterna. 

Studieförbndet Vuxenskolan har flera studiecirklar och kurser och tar emot beskedet att de får vara kvar i lokalerna i höst med stor glädje. De har en kurs som heter Kom i form med 35 deltagare och en kurs i akvarellmålning i den fina bildsalen i Fabriken. Allt leds av duktiga Birgitta Karlsson. Den verksamheten kan nu fortsätta som förut i Fabriken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar