tisdag 5 april 2016

Kommunstyrelsen sammanträder idag!

Igår kom åtta extra ärenden och inte ett enda var berett av KS AU. Det var investeringsärenden som alla kräver beredning då investeringsbudgeten är mycket tuff iår på grund av att Vimmerby kommun i princip är fullbelånade. 

Igår resonerade KS AU mycket kring kommunens ekonomiska situation på en budgetdialog med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och deras förvaltningchefer. 

Målet är att göra en budgetkorrigering för 2016 på kommunfullmäktige i maj månad. 

Vi diskuterade och föreslog en flytt av Fabrikens flytt för att vinna tid då det krävs en större utredning för att vi ska finna en optimal lokalisering av verksamheterna. En flyttkarusell som inte är fullt finansierad eller genomtänkt riskerar att kosta mer än det smakar och kommunens ekonomi klarar inte de risker som en flytt redan i augusti innebär. Här krävs eftertänksamhet och dialog med ALLA. Lokalstyrgruppen är den naturliga arbetsgruppen för detta arbete och de behöver mer tid för att hitta en optimal lösning, som jag ser det. 

Paviljongerna vid AL och Kulturskolans undervisningslokaler diskuterades i kombination med behov av evakueringslokaler för en ombyggnation av AL. 

Idag ska KS äta lunch med elevråden på högstadierna samt Gymnasiets elevråd. Ett utmärkt tillfälle att diskutera Fabrikens flytt mm. 

Tillkännagivandet av ALMA-pristagaren görs också idag och det kan Du få uppleva via internet på Vimmerby bibliotek idag klockan 12.40. 

Kollektivavtalsmotionen ska upp igen och nu föreslås avslag av KS AU med anledning av att beslutet som togs av KF i december med bifall av motionen är olagligt. KS har fått frågan om att yttra sig över ärendet då det är överklagat till förvaltningsrätten och då föreslås att vi lyfter ärendet på nytt och avslår motionen. Blir det ny lagstiftning så får det skrivas en ny motion i ärendet. Vi i C är mycket nöjda med att Vimmerby kommun håller fast vid de redan beslutade riktlinjerna för upphandling som vi arbetat fram tillsammans med de sex kommunerna som vi har inköpssamverkan med. KF antog dessa riktlinjer i februari 2015. 

Ärendelistan för dagen ser ut så här med ett tillägg på 8 investeringsärenden : http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20KS%202016-04-05.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar