torsdag 21 april 2016

Kommunens nya utvecklingschef söker annat jobb

Jag läser den långa listan på personer som söker tjänsten som näringslivschef i Jönköping och förundras över att listan över vilka som söker denna chefstjänst är en offentlig handling. Risken är uppenbar att förtroendet för de som söker andra tjänster minskas på den arbetsplats där dessa 35 personer arbetar idag. http://www.jp.se/article/35-soker-men-de-hetaste-headhuntas-till-naringslivschef/

En nybildad utvecklingsavdelning för kultur, fritid näringsliv och turism behöver en stabil och långsiktig ledningsstruktur. De mellanchefer och de 34 personer som nu arbetar inom utvecklingsavdelningen blev troligen förvånade av att läsa att deras nyss tillträdde chef söker andra jobb. Fullt förståeligt är det dock med tanke på att Patrik Kinnbom flyttat med sin familj till Jönköping från Eksjö och tvingas veckopendla från ett boende i Västervik i veckorna. Långa pendlingsavstånd kombinerat med en ny arbetssituation som chef för 34 istället för som tidigare 3 personer på näringslivsavdelningen måste vara krävande vilket av naturliga skäl leder till sökande efter nytt jobb på hemorten. Frågan är hur stor risken är att Vimmerby kommun förlorar sin utvecklingschef då det är 35 personer plus två headhuntade personer som söker toppjobbet i Jönköping. Tuff konkurrens med andra ord. 

Jag hoppas att kultur-och fritidspersonalen snart får en mer lugn arbetsmiljö med en stabil politisk styrning med KS som nämnd. 

Min målbild för 2019 och framåt är dock Claes Markstedts förslag med en stor utvecklingsnämnd där samhällsbyggnad, räddningstjänst, kultur, fritid och näringsliv ingår. Då får vi tre stora nämnder och ett KS som endast ägnar sig åt det KS ska ägna sig åt nämligen övergripande styrning och ledning. Alternativet är att bygga en organisation liknande Eksjö med en förvaltning och ett stort KS med utskott/nämnder. 

Jag hoppas att kommunfullmäktiges presidium snarast tillsätter den beredning som ska ta fram den politiska organsiationen för nästa mandatperiod. Det arbetet brukar ta tid och kräver mycket förankring i alla åtta partier i KF. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar