torsdag 7 april 2016

Välkomna alla att söka utbildningsplats på Vimmerby gymnasium

Igår diskuterade jag frågan om skolskjuts från Kinda kommun till Vimmerby gymnasium med kommunchefen och med kommualrådet Helen Nilsson. De agerade snabbt och gick på mitt förslag att faktiskt ge den viktiga signalen till Kinda kommuns ungdomar att vi ska ordna så att de kan ta sig till Vimmerby gymnasium oavsett att busslinje 580 läggs ner av Östgötatrafiken. 

Jag initierar nu att KS AU bjuder in KS Au i Kinda kommun för ett samtal för att resonera om kommunikationer för de som vill studera i Vimmerby och för alla de som vill arbetspendla från Kinda. 

Detta är en viktig fråga som kan lösas om länsgränsen försvinner men tills dess måste vi ha bra och konstruktiva samtal så att människor kan transportera sig på ett smidigt sätt. 

Skanska i Gullringen har också uttryckt behov av bättre kollektivtrafik för sina anställda. 

Elever från Södra Vi uttryckte att det är ståplats som gäller på bussen in till AL-skolan på morgonen. Jag fick info om att ett av skälen till det är att eleverna väljer att ta den sista bussen in till stan och att det orsakar trängsel. I min värld måste trafikplaneringen utgå från kunderna och om eleverna vill åka med den sista bussen för att få sova så länge som möjligt så måste KLT anpassa sina busslinjer till hur kunderna vill åka. Säkerhetsaspekten är mycket viktig i denna fråga som jag ser det. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar