fredag 15 april 2016

Integrationsstrategiarbetet

Socialförvaltningen har på tjänstemannnivå påbörjat ett arbete med en integrationsstategi och det arbetet är så viktigt så det måste prioriteras, anser jag. Politiken måste också in i arbetet och det finns två motioner som behandlar denna fråga. 

Valet står mellan att låta alla partier i kommunfullmäktige delta i arbetet via en fullmäktigeberedning somfinansieras  av flyktingpengarna eller att låta socialnämnden som företräds av tre partier hantera frågan och låta den nämnden som redan har en ansträngd budget betala framtagandet av en strategi.

Centerpartiet som yrkar i sin motion på att kommunfullmäktige ska tillsätta en beredning för detta viktiga strategiska arbete vill att alla åtta partier i kommunfullmäktige ska vara delaktiga och bereda denna fråga så att det tas fram ett förslag som kommunfullmäktige snabbt kan stå bakom. Har alla varit med från början så bör förslaget vara mycket väl förankrat och det bör kunna bli en mycket bättre strategi än om bara tre partier får delta i framtagandet. 

Ärendet är återremitterat i kommunfullmäktige för att båda dessa motioner ska hanteras samtidigt. Hoppas att det kan tas ett beslut på kommunfullmäktige i maj och att integrationsstrategin kan belutas i höst. Mycket viktigt att vi får fram en strategi för arbetet med integration då vi har ett stort och viktigt arbete med denna fråga framför oss. 

Vår motion om framtagande av en policy mot främlingsfientlighet och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som alla partier skrivit under måste också hanteras snarast och integrationsstrategin berör denna motion så det vore effektivt att diskutera dessa på samma kommunfullmäktigesammanträde, anser jag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar