onsdag 27 april 2016

Landsbygdspolitiska handlingsprogrammet ska åter diskuteras i augusti2016

Tomas Peterson beskrev kommunens arbete med att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för landsbygdsrådet igår kväll.

Här finns förslaget för den som vill läsa:
http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Ärende%209%20-%20Landsbygdspolitiskt%20handlingsprogram%202014-2018.pdf

Han förklarade att han avser att återkomma i augusti 2016 på nästa möte med landsbygdsrådet om hur arbetet med att sammanställa remissyttranden och lägga fram ett förslag till beslut för kommunfullmäktige framskrider. 

Landsbygdsberedningen lämnade sitt förslag i mars 2014 under ledning av Sören Sjöholm och beredningen föreslog att programmet skulle antas i juni 2014 efter sedvanlig remisshantering av KS. 

Remissyttranden från partierna sammanställdes av Anna Erlandsson Kalrsson och det arbetet var klart i juli 2015 och överlämnades till politiken och KS presidie som leds av Helen Nilsson. Vad är skälet till att politiken ännu inte fått upp ärendet på bordet för beslut? Den frågan bör ordförande besvara då det är presidiet som beslutar om vilka ärenden som ska fram. Tomas Peterson svarade den 25 februari 2016 på min interpellation om när det landsbygdspolitiksa handlingsprogrammet ska upp till politiken att det ska ske snarast. Se bild nedan. 

Utsedd tjänsteman att arbeta med landsbygdsfrågorna är Patrik Kinnbom enligt Tomas Peterson och nu förväntar sig Carl-Axe Centerstig och landsbygdsrådet att förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram snarast kommer att hanteras av kommunstyrelsen som lägger förslag till beslut till kommunfullmäktige. Det kostade cirka 100000kr att ta fram förslaget och det var många politiker som var engagerade i arbetet som kännetecknades av ett mycket demokratiskt arbetssätt. Snart bör det vara hanterat av kommunfullmäktige så att det finns ett styrande dokument för kommunens landsbygdsutveckling.
Inspiration för landsbygdsarbetet kan vi få från Lotti Jilsmo i Västerviks kommun, http://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Landsbygd/


Centerpartiet har föreslagit att en annan fråga ska hanteras av en beredning med alla partier inblandade och det finns starka skäl när jag läser digital media idag på morgonen till att arbeta med att ta fram en integrationsstrategi för Vimmerby kommun i samverkan med alla partier i kommunfullmäktige. Den motionen föreslog M och S att avslå men vi fick igenom en återremiss med anledning av att det finns två motioner som handlar om framtagande av integrationsstrategi. Socialförvaltningen arbetar med framtagandet av en integrationsstrategi och snarast måste politiken in i det arbetet anser jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar