onsdag 20 april 2016

Motion om att Vimmerby kommun ska verka för att Vimmerby blir dansnod i länet.

 Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun    20160425 
Centerpartiet i Vimmerby vill uppmärksamma den utveckling och potential som DANSEN har i Vimmerby. 
 Aktiv Ungdom har sedan många år inspirerat och utbildat många ledare, ungdomar och barn i dans i Vimmerby. Nu övergår verksamheten i ett samarbete mellan Vimmerby kulturskolas elevförening och Dansprofil vid Vimmerby gymnasium vilket möjliggör mer entreprenörskap för gymnasieeleverna på dansprofil. Kulturskolans dansutbildning som startades för några år sedan har varit mycket framgångsrik och erbjuder en dansutbildning av mycket hög kvalité. Många elever som studerat på Vimmerby gymnasiums dansprofil har idag gått vidare och skapat egna danskarriärer via högre dansstudier vid baleetakademin i Stockholm och andra dansinstitut. 
Regionens offentligt finansierade DANS  innehåller en verksamhet som heter DANS SYDOST och verkar i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. De har resurser till en danskonsulent som driver dansens utveckling i regionen. Den är vakant idag men skulle kunna placeras i Vimmerby där dansen är i stor expansion. 
Under senare år har Vimmerby kommun uppmärksammats alltmer av DANS I SYDOST för dansutbildningens kvalité i Vimmerby och arrangeras det koreografitävling i Kalmar eller Växjö så är det Vimmerby som alltid deltar med flest grupper. 
Därför vore det ett mycket bra tillfälle att lyfta dansen i Vimmerby till att bli en större del av regionens dansutveckling. Kulturplanen för Kalmar län anger att det ska byggas en dansscen vid Byteatern i Kalmar. Det skulle vara mycket bättre att bygga den scenen på en ort där det finns och skapas mest dans i hela regionen. Det är i Vimmerby som det finns mest och bäst dans just nu. 
Centerpartiet föreslår därför att 
- Vimmerby kommun arbetar mot målet att Vimmerby ska utses som nod för dans 
- Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i Vimmerby av landstingets kulturutskott  för att kunna ta emot större dansföreställningar i regionen. 
Ingela Nilsson Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar