tisdag 12 april 2016

Trafikupphandlingen klar och den prioriterar klimatet på ett mycket tydligt sätt!

I Vimmerby kommer Nilsbuss att köra  8 fordon och Vimmerby taxi 5 fordon om jag räknat rätt och det drivmedel som ska användas är HVO. HVO är ett mycket klimatsmart bränsle som görs av slaktavfall och är en förnybar biodiesel. Tyvärr ingen biogas i Vimmerby trots att vi har lokal produktion men den uppgraderas ej på grund av att det kostar för mycket att uppgradera gasen till fordonsgas (koldioxiden måste tas bort). 


Största trafikupphandlingen i länet

Pressmeddelande 2016-04-12

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor.

Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

- Den nya trafiken innebär helt nya fordon i stads- och linjebusstrafik samt skolskjuts och taxifordon i servicetrafiken som alla kommer köras på helt förnyelsebara bränslen, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas.

Andra nyheter i samband med tilldelningen är att det ombord på bussarna kommer att finnas wi-fi, USB-uttag, hjärtstartare, ett informationssystem som ger kunden information om läget i trafiken på alla bussar. Det kommer också finnas två anpassade barnsäten i de bussar som kör längre sträckor.

- Vi är nöjda med resultatet som uppfyller i princip alla de krav och förväntningar som kunder och uppdragsgivare har, säger Karl-Johan Bodell.

Det nya avtalet sträcker sig till 2027 och skapar även trygghet för bussförarna. Särskilt då samtliga anbudsgivare accepterat kravet om övertagande av personal, vilket innebär att nya trafikföretag ska erbjuda bussförarna jobb.

Fakta

Totalt omfattar upphandlingen att cirka 400 fordon, 18 miljoner vagnkilometer per trafikår.

Uppdraget från beställarna har varit tydligt:

  • all trafik ska köras på ickefossila bränslensenast från 2020
  • huvudinriktning på ickefossilt bränsle ska vara biogas
  • alla större paket ska ha krav på övertagande av personal vid byte av entreprenör
  • all personal ska anställas under kollektivtrafikliknande former
  • meddelarskydd för entreprenörens personal ska gälla

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör 
010-21 21 100


Tilldelningslistan http://www.ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Press/Pressmeddelanden%20och%20nyheter/Pressmeddelanden/2016/Tilldelningslistan.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar