tisdag 12 april 2016

Vimmerby behöver mer verkstad!

Om jag förstod diskussionen rätt så skjuts flytten av Fabriken fram och Samhällsbyggnadsavdelningen fick ett uppdrag av KSO att ta fram en tydlig kostnadsbild och ett realistiskt kostnadsförslag för vilka som ska flytta och vart samt framförallt när verksamhetsflyttarna ska ske. Vi diskuterade också att verksamheten kan arbeta mer utlokaliserat och mer i samverkan med BUN och SOC. Högstadierna behöver fler fritidsledare och det vore intressant att kolla på om man kan göra som i Kinda där fritidsledarna arbetar delvis på Värgårdsskolan på dagtid och inte bara på Frtidsgården. Framgångsrikt ungdomsarbete finns även med ungdosmteamet i Hultsfred som arbetar på Albäcksskolan. 

Känns befriande att denna FABRIKEN-flytt-fråga nu diskuteras utifrån budgetperspektivet då kommunens ekonomi kräver att alla tar ett stort ansvar. 

En annan fråga som initierats av mig är föreningsbidrag i en sökbar pott för att förbättra integrationen. Tanken är att föreningarna ska få del av flyktingpengarna för att arbeta med integration och KS har fått en information om detta och nu finns ett framskrivet förslag som ska hanteras av KS den 19 april. Västervik och Eksjö är redan igång med denna verksamhet och jag ser fram emot att vi får igång den verksamhet som VIF redan jobbat med så framgångsrikt men som nu behöver ny finansiering och fler föreningar som jobbar på ett liknande sätt i samverkan med Arbetsmarknadsenheten. 

FBSK och deras ansökan om att få bygga om Bygdegården är en annan fråga som måste hanteras skyndsamt för de vill ju igång med byggnationen. 

Den kommunala kvarnen mal långsamt och demokrati måste få ta tid. MEN där politiken är överens måste besluten kunna tas snabbare anser jag. Frågan är om de två majoritetspartierna är överens eller vilka är skälen till förseningarna? 

Den 19 april har vi nästa KS. Det blir spännande att läsa dagordningen för det mötet. KS AU hade möte igår och beredde ett antal frågor till den 19 april. Förra KS fick vi dock 8 ärenden som inte passerat beredningsorganet KS AU utan de ärendena hade passerat presidiet och lagts fram till KS i all hast. Den politiska beredningen av ärenden måste bli bättre i Vimmerby kommun och jag som oppositionsråd ska försöka bidra till det på olika sätt. 

På torsdag och fredag denna vecka har vi två heldagar med KS AU för att bereda budget för 2017 och korrigera budget för 2016. 

Hörde att BUN ännu inte skickat ut detaljbudget till de olika skolcheferna och rektorerna. Är det möjligt att planera höstterminens verksamhet utan information om en budget i mitten av april? Tjänstefördelningen ska ju göras nu i april-maj för att ha rätt antal lärare på plats i augusti. Hoppas att BUN inte väljer att vänta med att fördela sin budget på 283 miljoner för att invänta beslut om de sista fyra miljonerna. Det känns inte riktigt OK för mig som politiker i KS då KS AU har konstaterat att ett nytt budgetbeslut tidigast kan fattas av KF den 31 maj. En preliminär budgetfördelning utifrån beslutet i november 2015 måste kunna göras av BUN så att cheferna kan planera för framtiden. Ska fråga nämndens nya ordförande om detta idag. 

Det krävs mer verkstad i Vimmerbypolitiken nu och Erik Paulsson och jag som nu finns i KS AU lägger ner ett  stort arbete för att budgetberedningen ska bli bra. Det är viktigt för Vimmerbys framtid att budgetberedningen blir bra och framförallt att budgeten speglar den verksamhet som vi vill prioritera i KS AU, KS och KF. När jag läser Björn Boethius insändare i Vimmerby tidning idag så bekräftas min bild av att det krävs krafttag och att politikerna och personalen i kommunen tillsammans kavlar upp ärmarna nu så att det blir "rätt" och målinriktad verkstad för hela kommunens hållbara framtid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar