lördag 30 juli 2016

YXERN

Jag tror att vi tillsammans måste hitta en politisk lösnig för att komma tillrätta med problematiken kring Yxern för att nå både en kortsiktig och en långsiktig plan för Yxerns situation. Regleringsföretaget, Tekniska verken och Länsstyrelsen verkar varken ha förmågan eller viljan att verkställa det som alla är överens  om, dvs att minska tappningen. Redan den 29 juni var alla aktörer helt överens om att tappningen skulle minskas till 600 l/s och det enda som regleringsföretaget ansåg sig behöva för att verkställa minskad tappning var ett föreläggande av LST i Kalmar. Den 18 juli kom ett besked att LST i Kalmar inte avsåg att skriva något föreläggande förrän tidigast i mitten av augusti om ens då och regleringsföretaget till och med ökade tappningen den 23 juli trots att vattenståndet redan då var det lägsta någonsin. Syftet med den åtgärden borde skada alla parter mer än den gör nytta och i synnerhet båe skada Yxern och Yxeredsån för lång tid framåt. Kammarkollegiet har redan i maj uttryckt att det saknas lagstöd för att följa en vattendom om stor miljööskada riskeras. Juristerna är oeniga och därför ser jag det som att vi politiker måste komma överens om vad som måste göras nu då läget är akut. KS i alla tre berörda kommuner måste snarast överlägga om en lösning på kort och lång sikt.

Mats Hugosson och jag har formulerat en ståndpunkt kring hur Centerpartiet o Västerviks och Vimmerby kommuner ser på denna fråga.


PM om YXERN- Kalmar läns största sjö

Centerpartiet i Vimmerby kommun och i Västerviks kommun finner det rimligt att Länsstyrelsen uppmanar alla kraftverksägare att söka nya tillstånd om de driver verksamhet som inte har tillstånd enligt den senaste lagstiftningen för vattenverksamhet. 

Parallellt med det arbetet bör tillsynen av befintlig verksamhet i Botorpsströmmens avrinningsområde intensifieras med tanke på de skador som har uppstått under sommaren 2016 på grund av alltför kraftig tappning 2015-2016 i kombination med mycket torr väderlek och oklar ansvarsfördelning trots att alla var överens om vilka åtgärder som krävdes på försommaren 2016 för att minimera långsiktig negativ miljöpåverkan. Dokumentation och konsekvensbedömningar måste också göras nu för att ett åtgärdsprogram för att återställa sjöns biologiska värden ska kunna formuleras och verkställas. 

Regleringsföretaget, kommunerna, Yxerns fiskevårdsförening och Botorpsströmmens vattenråd är överens om att göra en prövning av  den omoderna vattendomen som tillåter reglering av vattennivån på nästan 3 meter. Det är ett stort arbete och kommer att ta lång tid men det arbetet måste präglas av konstruktivt samarbete för Yxerns bästa. Vi välkomnar därför att alla är överens om att en prövning ska göras för att få en långsiktigt hållbar situation för Yxern. 
Vi i CENTERPARTIET kommer att vara drivande och aktiva på alla tänkbara sätt och understödja arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar vattenverksamhetslagstiftning. 
Ingela Nilsson Nachtweij , gruppledare Centerpartiet i Vimmerby
Mats Hugosson, gruppledare, Centerpartiet i Västervik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar