torsdag 24 november 2016

Boverkets bidrag till bostadsbyggande går till...

Kalmar, Västervik, Mönsterås och Nybro är de kommuner i vårt län som har beviljts bidrag och listan finns här : http://www.boverket.se/contentassets/2f7c8ec6458c491fa0b72af2ae9c2ca2/statsbidrag-beviljade-bidrag-21.11.2016.pdf

Vimmerby har inte sökt medel då kommunen saknar både aktuell ÖP och bostadsförsörjningsprogram vilket var två av kraven för att kunna söka medel. 111 av 292 kommuner har beviljats bidrag till bostadsbyggande och 1,84 miljarder har fördelats i denna omgång. 

Min motion om att ta fram ett riktlinjer för bostadsförsörjningen är bifallen och arbetet med riktlinjerna är påbörjat. Aktualisering av ÖP är också på rull så nästa ansökningsomgång borde Vimmerby kommun kunna delta i. 

Vi behöver nämligen öka antalet bostäder i kommunen för att öka attraktionskraften och göra det möjligt för fler att bo, leva och verka i vår kommun. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar