tisdag 1 november 2016

Bra möte i Djursdala igår kväll och nästa sommars kolloaktiviteter måste planeras snarast.

Föreningslivet i Djursdala och ett antal politiker och tjänstemän från kommunen samlades i församlingshemmet igår kväll för ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan samverkan för att utveckla denna del av kommunen.

Det blev ett mycket bra samtal där vi fick ta del av ett antal olika punkter som intresseföreningen vill utveckla.

Jag imponerades av den kraft och det engagemang som föreningarna i Djursdala visar upp tillsammans och jag tror att det kommer att hända en hel del framöver.

Naturen är Djursdalas starkaste varumärke som kan stärkas ännu mer med vandringsleder, fisketurism mm. Stjärnevik, en av kommunens mest populära badplatser saknar sitt kollo, enligt många och C i KS föreslog och fick gehör redan i våras när Kultur och fritid valde att avsluta det populära kollot i Stjärnevik för att detta ändrade arbetssätt skulle utvärderas så fort som möjligt efter sommaren. Det är ännu inte gjort men jag hoppas att det finns en tydlig plan inför nästa sommar. 2009 fanns det 170 ungdomar på kollo i Stjärnevik http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/sommarkollo-i-stjarnevik-20090618/

Fabriken on tour och de fyra aktiviteterna som fick stöd för sina kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar måste utvärderas för att vi i KS ska kunna peka ut hur vi ser på nästa sommars kolloverksamheter i samverkan med föreningarna. Kollo ordnades i Bullerbyn under tre veckor i somras. som kompensation för det nedlagda sommarkollot. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/6100/besvikna-over-installt-kollo-anordnade-ett-alternativt-kollo/

Det är viktigt att föreningarna tidigt får reda på hur kommunen vill göra nästa sommar och vilka medel som finns att söka för olika aktiviteter.

Södra Vi IF ville köra vidare med kollo där det ingick bad och vattenlek vid Stjärnevik men deras ansökan på 92000kr nekades av kommunens kultur och fritidsförvaltning som har delegationsrätt på besluten om tilldelning av medel. 

En utvärdering där barn, föräldrar och personal på fritidshemmen får uttrycka sin mening vore önskvärt så att vi politiker kan utgå från den när vi ska besluta om nästa års sommaraktiviteter. Personligen anser jag att vattenvana och vistelse vid badsjöar ska prioriteras , inte minst för att barn behöver simträna och då är det en förutsättning att kommunen erbjuder vattenlek. 

Viktigt att utvärdera om det som ersatte kolloverksamheten har kommit fler barn till del och under större del av sommaren. 
Jag läser följande: 

”Blir väldigt bra”

Anders Degerman tycker att nedläggningen av kollot känns korrekt.

– I och med att vår verksamhet kommer att komma fler barn till del och under en större del av sommaren tror jag att det här blir väldigt bra. Hade vi haft obegränsade resurser så är ett kollo jättetrevligt för de barn som är där, men nu har vi inte det. Det gäller att använda de medel man har på ett klokt sätt. Det här har ingenting med nedskärningar att göra, utan det är en satsning för att få ut mer av de pengar vi har.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar