fredag 25 november 2016

Kajor

Kaja

Det är vanligt att kajor cirkulerar i stora grupper och övernattar på tak. I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig. För att minska störningarna från kajorna har Vimmerby kommun satt upp en elektronisk fågelskrämma. Den sitter på rådhustaket och är riktad norrut mot torget. 

Att skjuta fåglarna löser inte problemet

Det är vanligt att miljö- och byggnadsförvaltningen får in klagomål på kajor. Att skjuta fåglarna bedöms vara en omöjlig uppgift som inte löser problemet. En avskjutning leder oftast till att fåglarna tillfälligt flyttar till ett annat område. Risken finns också att kajorna ersätts av andra fåglar. Dessutom är avskjutning tidskrävande, störande och svårt att få bort kadavren. Säkerheten måste också kunna garanteras vid avskjutningar.

Därför är det endast i undantagsfall som miljö- och byggnadsförvaltningen anlitar de kommunala skyttarna för att genomföra avskjutning av fåglar. Istället kan vi ge dig som fastighetsägare tips på hur du kan förebygga störningar från kajorna och vad du kan göra för att se till att kajorna inte vill vara på din fastighet.

Vad kan du göra?

En fastighetsägare ska alltid i första hand själv försöka minska störningar som uppkommer på sin fastighet. Det finns mycket du kan göra men det bästa är att försöka minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du varierar din taktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket. 

Alla tips hittar du på våra sidor om att Minska tillgången på mat och Försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Läs mer här : http://vimmerby.se/bygga-bo-miljo/halsoskydd/djur/kajor/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar