tisdag 29 november 2016

Klimatarbete på lokal nivå

Centerpartiet driver ett konstruktivt klimatarbete i Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun har tre fastigheter som värms med fossiloljepannor och Centerpartiet yrkade att dessa ska konverteras till klimarsmartare alternativ. 

Energiöverenskommelsn som lett till mycket mer förnybar energi i vårt energisystem än vad någon hade kunnat förvänta sig kan Centerpartiet verkligen ta cred för nu. Och kärnkraft är inte det som ersätter det fossila. Det går att bygga ett samhälle på förnybart men det kräver kloka och genomtänkta investeringar. 

Därför yrkade vi på att kommunen skulle byta värmesystem i Resecentrum, Pealrne skola och Djursdala skola. Oavsett vad kommunen väljer att göra med dessa fastigheter är det på tiden att värmesystemen byts ut.

Johan Rockström förklarar här varför det är nödvöndigt på alla nivåer att ta ansvar för att inte höja klimatutsläppen. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar