torsdag 24 november 2016

Investeringsbudgetarbete

Den 8 november hade kommunstyrelsen sammanträde och då initierade kommunchef Carolina Leijonran ett grupparbete om investeringsprioritering. Mötet inleddes med att ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen var för sig presenterade förutsättningarna för kommunens investeringar de närmaste åren. Vimarhem och Utvecklingsavdelningen deltog i denna del.

Därefter delades vi politker in i tre grupper. Jag ingick i en grupp som bestod av Peter Högberg och Ola Gustafsson. 

Vi fick en karta över kommunens tätort och fick uppgiften att diskutera investeringsprioriteringar för kommunens behov under de närmaste åren, utifrån de presentationerna som vi fått. 

Grupparbetet pågick under cirka en halvtimma och avslutades med en genomgång av vad de olika grupperna kommit fram till i sina diskussioner. 

Min slutsats av denna övning är att de objekt som bör prioriteras först är behovet av förskoleplatser och gruppbostad. 

Ser med spänning fram emot att fortsätta dessa diskussioner på KS AU utifrån tjänstemännens underlag. 

Vi behöver få fram mer bakgrundsstatistik och prognoser för att kuna ta kloka stategiska beslut i samverkan. 

Behovet av en ny skola alternativt underhålla och renovera AL-skolan är en fråga som diskuteras nu. Lars Sandberg har i en debattartikel uttryckt kloka tankar i en tid när Vimmerby kommun har en mycket hög belåning jämfört med många nadra kommuner. Lars Sandberg efterlyser, lugn och sans för att nå en ekonomi i balans. Jag instämmer i hans synpunkter i denna fråga. 

Kommunen riskerar utdömande av vite på 140 000 kronor för undermålig ventilation på A-L skolan kan man läsa i Vimmerby Tidning. Det var väntat att det skulle komma och bra att få specificerat till när och vad som måste åtgärdas.

De materiella kostnaderna, nytt ventilationssystem och upprustning av ytskikt torde klaras av för runt fem miljoner kronor. Det är kan man tycka en rimlig kostnad för att kunna ha skolan kvar utan ytterligare åtgärder i 10-15 år.

I samma stycke kan man läsa att Kommunalrådet tycker att framtagande av en helt ny skola är ett prioriterat ärende.

Några minuters googlande ger mig svaret på frågan vad en ny skola kan kosta, allt mellan 160 och 338 miljoner kronor. I de 338 miljonerna ingår även ny sporthall, den frågan lär säkert komma upp vid diskussioner om ny skola.

Dagens samhälle rapporterade nyligen om vilka kommuner som var de mest skuldsatta i landet, Vimmerby ligger nu på en inte så hedrande 2:a plats av 290 Kommuner. Vimmerby är alltså den näst mest skuldsatta kommunen i Sverige per invånare. Vårt lånetak hos Kommuninvest är i det närmaste uppnått. Vi kan med andra ord inte låna mer pengar den dagen vi verkligen skulle behöva.

Man kan då tycka att de fem miljonerna för att klara av Arbetsmiljöverkets krav låter som en klok investering inför framtiden.

Jag skulle vilja mana till lugn och sans, för en ekonomi i balans.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar