torsdag 10 november 2016

Konstruktiv politik för kommunens bästa

Socialdemokraternas kommunalråd i Vimmerby beskriver att jag föreslog att maskinbidraget till föreningarna inte ska frysas utan om en maskin går sönder som behövs för exempelvis ungdomsverksamhet så ska det finnas en möjlighet att söka medel från kommunen för en reparation. Det kan exempelvis vara en gräsklippare, skoter eller liknande som behövs för att iordningställa en fotbollsplan eller ett skidspår. 

 http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/8921/ks-vill-forlanga-frusna-bidrag-i-ytterligare-tva-ar/

Tack Helen Nilsson för omnämnandet. 

Vi tog även ett annat beslut som stärker föreningarnas möjligheter att utvecklas. En samverkansfond med 2,4 miljoner är inrättad där föreningarna ska kunna söka medel för inkluderande arbete. Tveka inte nu utan skriv och förklara era tankar kring hur er förening vill arbeta med inkludering och hur er mötesplats ska kunna utvecklas. Kontakta Mirja Holgersson som har ansvaret för kontakterna med föreningarna i kommunen och för att ta fram ett regelverk för samverkansfonden. Ansökningar ska kunna tas emot i början av 2017 och få besked senast mars-april. 

Konstruktiv politik för hela kommunens bästa. Maskinbidragen ska inte frysas 2017- 2018 vilket innebär möjligheter för föreningar att ansöka om bidrag till reparation av maskiner som behövs för verksamheten. Vi har också tagit ett beslut om att inrätta en samverkansfond för föreningar som vill utveckla inkluderande arbete. 2,4 miljoner finns avsatta. Regelverket för fonden kommer att vara klart i början av 2017 så börja formulera och förklara era utvecklingsplaner nu. Kontakta fritidssamordnare Mirja Holgersson som har uppdraget att arbeta med föreningarna i kommunen.

KS AU med just Helen Nilsson som ordförande börjar att fungera på det sätt som det är tänkt och här finns ett mycket bra samtal om hur kommunen ska utvecklas och hur besluten ska beredas till KS och KF. Jag tycker att arbetet i KS AU verkligen är givande och diskussionerna är mycket öppna och intressanta. Tre partier (M, S och C) är ordinarie ledamöter i KS AU men både V och KD har deltagit och får handlingar och kan spela in synpunkter till oss som bereder. Fem partier är direkt eller indirekt involverade och budgetberedningen har varit konstruktiv och lyhörd i KS AU under 2016. Budgeten för 2017 antogs i enighet på KS i oktober. C lägger dock fem tilläggsyrkanden som alla rör investeringsbudgeten och som vi anser ger kommunen förbättringsmöjligheter. Finns beskrivna i ett tidigare blogginlägg. 

Idag ska jag förbereda Centerpartiets budgetanförande till KF den 28 november samt förbereda mig tillsammans med Erik Paulsson för KS AU på måndag. Jag ska också skriva ett förslag till en motion som vi ska lägga den 28 november om som vi ska diskutera på vårt gruppmöte den 21 november i Södra Vi. Vi har våra gruppmöten i kransorterna nu efter inspiration från Lidköpings kommun där man alltid haft gruppmöten utlokaliserade. Vi var i Rumskulla i september och i Frödinge i oktober. Vi erbjuder även websändning för de som vill vara med men som har förhinder att komma. Även det är mycket enkelt, uppskattat och utvecklande för vårt demokratiarbete och för vår delaktighet. 

Slutligen anser jag det mycket olyckligt för Vimmerby kommun , Kalmar län och Sverige med Trump som president för USA MEN han är demokratiskt vald och det ska vi respektera och vi måste fortsätta att arbeta för ett bra samarbete inte minst vad gäller handel. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar