lördag 26 november 2016

PRAO och NYA VÄGAR

Läser Centerpartiets utbildningsprogram och det handlar mycket om att kopplingen mellan skola/utbildning och arbetsmarknad måste stärkas. 

Två saker som jag anser är avgörande för utbildningens utveckling i Vimmerby kommun är dels att PRAO återinförs snarast och dels att "Nya vägar" införs så att Vimmerby får fler högskoleplatser kopplat till den lokala arbetsmarknadens behov. 

NYA VÄGAR

Helen Nilsson var tillsammans med Socialdemokraternas partisekretare i Kalmar län uppe i Stockholm i måndags för ett samtal med Stefan Löfven om Kalmar läns behov och då hade hon beskrivit hur viktigt det nu är för Vimmerby kommun och norra länet att regeringen satsar på Nya vägar. Vi i C trodde att det skulle finnas med i höstbudgeten men tyvärr så var inte fallet och nu förväntar vi oss att det prioriteras i vårbudgeten. Bra jobbat av Helen att lyfta frågan med statsministern. Linneuniversitet och Högskolan i Väst driver denna fråga tillsammans med ett antal kommuner som ligger långt ifrån högskole- och universitetsorter och där lokala högskolecentrum och Campus är den högre utbildningens aktör. 100 högskoleplatser i Norra Kalmar län behövs för att säkra tillgången på kompetens i vår region. 

PRAO

När S i Vimmerby avslog sin egen motion om att återinföra PRAO och den motionen bifölls av C i KF , så föreslog Helen Nilsson att det femte bent som enligt Camilla Stridh skulle ersätta PRAO skulle utvärderas. Om det inte är så att det femte benet ersätter PRAO skulle S skriva en ny motion om att återinrätta PRAO. 

Jag anser att det är dags för att skriva den motionen nu då jag inte varken sett någon utvärdering eller några tecken på att en "PRAO-funktionen" fungerar i Vimmerby kommun. Kontakten mellan skola och arbetsmarknad måste stärkas och en NY PRAO är en viktig del av det arbetet. Mönsterås har en hemsida med alla PRAO-platser där eleverna aktivit själva får välja PRAO-plats. Lärarna måste sedan göra PRAO-besök och följa upp PRAO:n så att samverkan med arbetsplatsen och elevens lärande optimeras. Vi behöver Nya VÄGAR och PRAO i Vimmerby NU. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar