söndag 6 november 2016

Snöig söndag avslutar "berättelselovet"

Jag har läst "En man som heter Ove" av Fredrik Bachman på lovet och den var riktigt bra och samtidigt mycket gripande. Den handlar om en rättshaverist som samtidigt är hjälemodig och extremt principfast och arg. En riktigt bra berättelse som gav mig en upplevelse. 

En resa till London med yngsta dottern, hennes vän och vännens mamma har inneburit några dagars bloggpaus. Vi besökte Madame Tassaud, Naturhistoriska museet, Royal Albert Hall och så blev det långa promenader i Hyde Park. 12 plusgrader och sol byttes till minusgrader och snötäcke här hemma som strax ska skottas lite på. Kontraster verkligen! Vi lämnade hösten i Sverige och kom tillbaka till ett vintrigt Sverige tre dagar senare. 

Uppladdning idag inför arbetsvecka igen. Gamlebygymnasiet med tvåorna tillbaka efter prakitik innebär extra många lektioner och entreprenörskapsprojekten som planerats ska nu igångsättas och göras verkstad av. 

På tisdag blir det KS igen. Här kan ni läsa dagordningens 26 ärenden där de flesta beretts av KS AU. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20Kommunstyrelsen%202016-11-08.pdf

Många ärenden finns på kallelsen som ska beslutas och skickas till KF i november. Novemberfullmäktige lär bli långt då det innehåller budgetanföranden och budgetbeslut för 2017. 

Extra glad är jag för att ett av våra tilläggsyrkanden redan på tisdag ska påbörjas nämligen långsiktig investeringsplanering. Hela ledningsgruppen ska delta i ett tretimmarspass med fokus på prioritering av större investeringsbehov som kommit fram under budgetberedningen och som inte hanterats i budgetprocessen. Nu har kommunchefen tagit initativet tillsammans med presidiet och lyfter in vårt förslag trots att M och S röstade avslag på det tilläggsyrkandet i KS. Bra för kommunen att detta arbete påbörjas redan nu trots Peter Högbergs avslagsyrkande mot ett enigt KS AU. 

Det andra tilläggsyrkandet som Högberg yrkade avslag på trots att de båda kommunalråden yrkat bifall till är att stimulera fler externt drivna förskolor för att vi ska slippa bygga en så stor förskola. Kommunen har så stora investeringsbehov så det vore önskvärt med externa aktörers initiativ. 

Pelarne skola och Djursdala skola två bra alternativ för externa aktörer. Inititalt anser jag att Djursdala skola borde byggas om till två förskoleavdelningar av kommunen och försäljning av villan där förskolan drivs idag blir då möjlig. Ombyggnationen beräknas kosta 950000 kr enligt våra beräkningar och skulle ge stort mervärde i den delen av kommunen och därigenom öka hela kommunens attraktionskraft. Djursdala intresseförening ska undersöka hur många föräldrar som helst skulle vilja ha förskoleplats i Djursdala och återkoppla till kommunen med önskemål om fler förskoleplatser. I dagsläget finns det 2+2 i kö enligt BUN-förvaltningen. Samhällsföreningen ska ta reda på hur många barn som önskar plats lokalt i Djursdala om det vore möjligt med fler platser. Förskolan i Djursdala är nämligen för tillfället fullbelagd. 

Näringslivsarbetet i kommunen måste bli mer operativt, som jag ser det och enligt näringslivsstrategin som KF antagit så ska det ordnas mycket mer än "Godmorgon Vimmerby" för att stärka näringslivet. Vi måste öka takten i detta arbete för att höja oss i näringslivsrankingen och skapa ännu bättre förutsättningar för fler arbetstillfällen. Det är i de små företagen som tillväxtmöjligheterna är som störst. 

Här finns den fyra sidor långa strategin: 
http://www.vimmerby.se/PageFiles/10970/Vimmerby%20kommuns%20näringslivsstrategi%20KF%20beslut.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar