onsdag 16 november 2016

Yxernmötet gav resultat

På fredag skickas offertförfrågan ut för förstudien som ska ge svar på hur man kan skapa en långsiktigt hållbar lösning för Yxern. 

En så pass stor studie måste givetvis upphandlas och Västerviks kommun kommer att samordna det arbetet under ledning av hållbarhetsstrateg Gun Lindberg. Vimmerbys kommunekolog Björn Holm kommer att delta i arbetsgruppen som även Yxerns fiskevårdsområde, Regleringsföretaget och Botorpsströmmens vattenråd kommer att finnas med i. 

Tomas Kronstål kommer på mitt initiativ att vara ordförande för styrgruppen för arbetet. Helen Nilsson och jag kommer att företräda Vimmerby i styrgruppen. Målet är att förstudien ska vara klar i maj för att vi då ska kunna ta ställning till vad som krävs för en framtida bättre situation för Yxern. 

Mötet på Tekniska Verken igår var konstruktivt och jag hoppas och tror att detta kommer att ge det resultat som vi så länge kämpat för. 

Tillsammans får vi en långsiktigt hållbar situation för Yxern.

Vi enades också om att vi alla ska försöka få till ett utvecklingsprojekt för Yxern med bättre fiske, friluftsliv och framförallt en sjö med mer biologisk mångfald. För det arbetet borde det finnas medel att söka då kommunerna kan få svårt att finansiera det arbetet själva. Självklart kan kommunerna på olika sätt stötta och stimulera Yxerns framtidsarbete tillsammans med olika aktörer och framförallt tillsammans med de som bor, lever och verkar runt Yxern. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar