tisdag 24 maj 2016

Samlad skoldag har flera fördelar

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/valkomnar-sovmorgon-till-stockholms-elever

Karin Ernlund har skrivit en motion om att senarelägga skolstarten för pubertala ungdomar. Huvudskälet är att höja prestationerna då det finns många personer som har svårt att påbörja skoldagen vid 8-tiden på morgonen. Undersökningar visar att resultaten höjs om man senarelägger skolstarten för högstadieungdomar. 

M och S i Vimmerby har sagt att man vill titta på möjligheterna med samlad skoldag.

Tyvärr kan vi inte inom befintligt avtal ta bort skolskjutsen kl. 13 på några enheter där fritids har utrymme som till exempel på några ytterskolor. Vi har föreslagit ett succesivt införande av samlad skoldag men denna besparing hindras alltså av vårt nuvarande skolbussavtal.

Därför är det viktigt att vi nu intierar förberedelser för samlad skoldag inför nästa skolbussupphandling så att vi kan införa effektivare och smartare skoldag. Huvudskälet är effektivisering men leder det inte till högre kvalité och bättre resultat ska vi givetvis överväga införandet varför ett succesivt införande är att föredra. 

Flera rapporter från olika kommuner vittnar om att det finns möjligheter med samlad skoldag. Låt oss utreda hur Vimmerby kommuns förutsättningar för en samlad skoldag skulle se ut så att vi kan göra en skolbussupphandling utifrån en samlad skoldag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar