måndag 23 maj 2016

Plandialog i eftermiddag om bostadsförsörjning mm.

Jag har nu varit oppositionsråd i Vimmerbu kommun i snart 18 månader. I torsdags fick jag en inbjudan till plandialog med samhällsbyggnadsavdelningen och miljö och bygg samt kommunalråden och kommunchefen. Jag är nyfiken på vad som avhandlas och hur plandialogerna går till och ser fram emot mitt första möte med plandialogen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett av alla ärenden som ska diskuteras idag. Ett mycket viktigt ärende som är en förutsättning för att vi ska kunna söka de medel som regeringen tillskjutit i vårbudgeten för att kommunerna ska kunna bygga nya bostäder. Jag har som gruppledare lagt en motion i KF om detta. 

Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20160419

 

Uppdatera Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

 

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarnatillgodoses vad gäller bostäder.

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

 

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.


Centerpartiet föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

 

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar