torsdag 19 maj 2016

FBSK och behov av omklädningsrum

Ryktet har nått mig att det påstås att KS AU var eniga vad gäller FBSKs ansökan om investeringsbidrag till omklädningsrum. Bifogar protokoll så att alla som undrar tydligt kan läsa om vår hållning i denna fråga. 

Nu hoppas jag att Helen Nilsson och Peter Högberg har en bra dialog med FBSK vilket KS gav dem i uppdrag så att kommunen kan ge föreningen ett tydligt besked. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar