onsdag 25 maj 2016

Politikens dialog med kommunens företagare måste bli bättre

Nedan finns mina synpunkter kring den enkät om näringslivsklimatet i Vimmerby som Svenskt Näringsliv publicerade igår. http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Företagslotsarna i kommunen är nu 17 personer och de är utbildade för att lotsa företagarna rätt i kontakter med kommunen. Läs mer här : 

                                  http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/foretagslots/

Vi bör också snegla lite på de kommuner som lyckas bra med sitt näringslivsarbete och som har högt förtroende hos företagarna i sin kommun. Mönsterås är ett av Sveriges bästa exempel och här kan du läsa om hur de arbetar: http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vaxjo/bast-i-landet-pa-foretagsservice_648589.html

Insändare gällande företagsklimatet i Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun rasar mest av alla kommuner i enkäten om företagsklimat 2016.Vi anser att det krävs krafttag för att öka samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet för att öka kommunens attraktionskraft.

Centerpartiet vill bidra med förslag och åtgärder exempelvis via arbetet med en social lokal utvecklingsstrategi (SLUS), som näringslivsenheten leder.

Vimmerby fiber är ett exempel på en katastrof som kostat kommunen både ekonomiskt men även förtroendemässigt. Fiberutbyggnaden måste få en nystart i en ny form som inte dränerar kommunkassan.

Byggnation av ett 18 ha stort område med företagstomter som ännu inte har några intressenter är en annan stor kostnad och som vi tillsammans måste ta ansvar för.

I mars 2016 har kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) inrättat ett KS AU och släppt in oppositionen så vi ser med framtidstro på Vimmerbys kommuns utveckling efter ett år av folkomröstning, negativt debattklimat och minskat förtroende för politikens förmåga.

För att förbättra samverkan mellan kommunen och företagarna i vardagsarbetet föreslår vi:

1. Skapa mötesplatser för en konstruktiv dialog mellan kommunens företrädare och näringslivets företrädare

2. Informera om och utveckla kommunens lotsverksamhet ännu mer där vi arbetar enligt en metod med en väg in i kommunen i kontakterna med företagare när det gäller bygglov mm.

Slutligen vill vi påminna om Socialdemokraterna och Vänsterpartiets krav på kollektivavtal som vi i C hjälpte till att undanröja. Vår samverkan med sex grannkommuner kräver redan schyssta arbetsvillkor som vi antagit i kommunfullmäktige i Vimmerby.

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar