onsdag 18 maj 2016

Mjölkkrisen

Kommunstyrelsen och näringslivsenheten i Vimmerby kommun gjorde ett studiebesök på Flaka mjölk igår. Det är Ellinor och Anders Nilsson samt Sofia och Torbjörn Nilsson som driver mjölkföretaget med 300 mjölkkor och fem LELY-robotar.

De beskrev sin situation med ett mjölkpris på en mycket låg nivå. Idag är det 2.42 vilket kan jämföras med priset för två år sedan som låg på 3.42. För att företaget ska gå runt långsiktigt krävs ett mjölkpris på cirka 4.10kr per liter.

Flaka mjölk var tvungna att minska antalet kor och säga upp de få anställda som de hade för cirka två år sedan på grund av det låga mjölkpriset. 

Mjölkkrisen i Sverige är ett stort problem för Sverige. Jag frågade hur ICA-kronan hade påverkat och fick  till svar att den gjort skillnad under den period som den varade. Är den borttagen frågade jag. Den gällde bara ett halvår. http://mjölkupproret.se/mjolkkrisen-i-sverige/ beskriver skälen till mjölkkrisen.

Det krävs långsiktiga åtgärder för att stötta våra mjölkbönder, anser jag.

Vi behöver inhemsk mjölkproduktion av flera skäl

1. Närproducerad mjölk minskar transporterna och det ger hållbarhet.
2. Det öppna landskapet växer igen utan betande kor.
3. Landsbygden behöver landsbygdsföretagndet och mjölkproduktionen är grunden för en levande landsbygd. Försvinner mjölkproduktionen från byn påverkas många andra verksamheter i bygden. 

Vad avser landsbygdsminister Bucht att göra för att stötta våra mjölkbönder. Vilken livsmedelsstrategi finns? 

Här finns några förslag på åtgärder: http://www.expressen.se/debatt/fa-bukt-med-mjolkkrisen-bucht/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar