tisdag 3 maj 2016

Laddstolpar i Vimmerby kommun?

Framtidens fossilfria fordonsflotta kräver att vi alla anstränger oss lite extra för att nå klimatmålen och blir bättre planetskötare.

Vi hade intressanta ägardialoger med VEMAB och Vimarhem igår och vi skapade en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag för hur vi ska lyckas att använda de medel som vi erhållit av Naturvårddsverket för att bygga 15 laddstolpar och en snabbladdare. 

Det kommer att krävas lite fingertoppskänsla men jag vet att vi har mycket kompetenta medarbetare på kommunen och på VEMAB som tillsammans kommer att göra ett bra förslag som vi politiker sedan kan ta ställning till. Tilldelade medel ska vara förbrukade under 2018 för att vi inte ska tvingas betala tillbaka dem. (750000kr är beviljat vilket motsvarar 50% medfinasiering) Betalsystem för laddning måste på plats och det finns system på gång för det. Laddstolpe med tillhörande sladd som gör det enkelt att ladda är erfarenheter från Jämtlands elbilssatsning. Laddstolpar i kransorter bör också övervägas. Södra Vi och Storebro ligger strategiskt bra liksom Tuna och Frödinge. Samverkan med näringslivet på olika sätt kan skapa en bra laddinfrastruktur. 

Jag noterar att våra Bolags-vd-ar Jan Erixon och Torbjörn Swahn kör eldrivna hybridbilar. Laddning går idag att göra vid Rådhuset eller vid VEMAB. Kristina Lindelöf på Ingebo hagar har också en laddplats installerad och kör sin firmabil på egenproducerad solel. 

Det finns många goda exempel på människor som vågar gå före och satsa på nya fossilfria alternativ. 

Är du intresserad av en elbil. Alla bilhandlarna i "stan" kommer att placera sina elbilar på elbilstorget på Bilens dag den 21 maj. 

Varmt Välkomna! "Ladda Vimmerbys"Tomas Holgerson och jag kommer att finnas på plats för att diskutera elbilarnas möjligheter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar