söndag 1 maj 2016

Höghastighetsbanor bygger inte hela landets förutsättningar optimalt

Instämmer med Tomas Peterson, ( http://kommunalradettomas.blogspot.se ), 
 om att kommuikationer avgör vår framtid. Höghastighetsbanor är däremot inte något som jag tror på när det gäller den långa sträckan Malmö till Stockholm. Europa med sin täta befolkning kan finansiera höghastighetståg. Det kan tyvärr inte Sverige. Bättre att satsa på att rusta och underhålla befintliga vägar och järnvägar samt 100 % bredband i hela landet.

Storregionerna behövs för att decentralisera staten och flytta ut makt från Stockholm till regional nivå. Kommunernas inflytande behöver också stärkas samtidigt som fler kommuner samverkar kring olika funktioner.

Gemensam nämnd med Hultsfred vad gäller Miljö och bygg fungerar bra. Mindre flexibelt är den egna juridiska personen som ett kommunalförbund är. Där måste organsiationen byggas utifrån ett behovsperspektiv från kommunerna som äger förbundet och kommunikationen mellan kommuner och kommunalförbund måste ha effektiva styrsystem för att bygga en bra verksamhet med högt förtroende. 

Jag hoppas nu att vi kan förändra ITSAM i den riktningen utifrån den översyn av ITSAMavtalet och förbundsordningen som KNOWIT har gjort på uppdrag av direktionen. Den är på remiss hos kommunerna nu och KS ska anta sitt remissyttrande den 10 maj. Centerpartiets inspel är noggrant formulerade och ska nu diskuteras och framföras i KS AU och KS. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar