torsdag 19 maj 2016

Beställarkompetensen måste bli bättre

Jag har under de senaste fyra åren fått många rapporter om att IT-kostnaden för kommunens skolor uppfattas som alldeles för stor.

Den senaste tiden har flera i personalen uppvaktat mig med orden: "Vi har inte råd med ITSAM"

Det är allvarligt och när jag läser att Aina Kalle som slutar som rektor i kommunen skriver om att andra ITSAM-kommuner väljer läsplattor istället för datorer för att det blir en lägre kostnad så blir jag förvånad över att Vimmerby lärcenter fick kämpa mot ITSAM för att få möjlighet till att köpa läsplattor istället för datorer. 

Nu fick jag igår veta att Vimmerby gymnasium kommer att prova läsplattor i en klass för att testa den tekniken och jämföra den med nuvarande 1 till 1 -datorer. 

Dagens samhälle har ett reportage i det nummer som kom idag och beskriver att skolan måste bli bättre beställare av IT. 

Kommunerna måste också göra IT-strategier för de olika verksamheterna. 60% av alla grundskolor har en IT-plan. Har Vimmerby en sådan?

Kommunerna kan delas in i tre grupper vad gäller IT, de som har en plan, de som är nyfikna och de som fortfarande bara köper datorer. Vilken grupp befinner sig Vimmerby kommun i år 2016 efter fyra år som medlemmar i kommunalförbundet ITSAM. När jag arbetade på Vimarskolan 1991-2001 minns jag att vi tog fram en IT-plan. Då fanns datasal med datorer. Idag finns en datavgn som rullas mellan klassrummen. 

Jag vet nu att vi lägger totalt drygt 22 miljoner på IT varav drygt 11 miljoner på IT i kommunstyresleförvaltningen, drygt 8 miljoner inom BUN, cirka 2,6 miljoner inom SOC. Det är med andra ord en stor kostnad för IT år 2015. Den 30-31 maj ska vi ha budgetberedning för 2017 och jag jagar underlag för att vi ska kunna få fram rimliga rambudgetar för nämnderna nu. IT är en viktig post och när jag hör att skolledningen planerar att köpa läromedel istället för satsningar på IT då man inte har budget till båda delar så vill jag verkligen att vi ska undersöka andra lösningar för att IT ska få en ökande tillgänglighet för eleverna. Internet och molnbaserade system borde vara framtiden och inte datorer med stor servicekostnad. 

Expertis måste få möjlighet att förklara kommunens IT-plan för skolan i Vimmerby snarast. I Köping köper man läsplttor till eleverna för att det är mer kostnadseffektivt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar