måndag 16 maj 2016

Centerpartiet sitter i opposition och levererar förslag som majoriteten tagit till sig.

Tomas Peterson är missnöjd med Centerpartiet. Vi är missnöjda med den klagosång som Tomas Peterson uttryckte på sin blogg i fredags. Här kommer vårt svar på vilka leveranser som Centerpartiet har gjort och vi arbetar med flera förslag just nu. Vad arbetar M och S med för konkreta åtgärder? 
Centerpartiet levererar förslag som S och M tagit till sig.

Bilden som ges i media och i kommentarsfält just nu är att Centerpartiet har svårigheter att leverera, men fakta talar för något helt annat. Vi har levererat ett stort antal förslag till S och M, av vilka flera har tagits emot på ett konstruktivt och positivt sätt. Det tackar vi majoriteten för och hoppas på ett fortsatt konstruktivt arbetsklimat. 
Samtidigt måste Vi beklaga de senaste dagarnas uttalanden från majoriteten, då de riskerar att skada det förtroende vi under de senaste månaderna gemensamt arbetat för att bygga upp.

Vår besparingslista från folkomröstningen med status på våra förslag:

IT, Kostnadseffektivare elevdatorer på gymnasiet, 1,5 miljoner
(Detta förslag bearbetas just nu inom förvaltningarna och har fått ett brett politiskt stöd)

Förskolor flyttas in i landsbygdsskolor, 0,7 miljoner
(Även detta förslag har fallit i god jord, men innebär initialt att vissa investeringar behöver göras, diskuteras vidare.)

Förskoleteam och samlad skoldag, 2 miljoner
(Förskoleteamet har tagits bort och alla de som ingick i teamet har fått nya ordinarie tjänster inom förvaltningen utan att antalet tjänster utökats. En samlad skoldag som införs stegvis diskuteras nu i kommunen)

Vice ordf. KS=BUNs ordförande, 0,5 miljoner
(Detta förslag har avvisats av M och S)

Anställningsstopp, lönetak och minskade politikearvoden, 1 miljon
(Detta förslag har avvisats av M och S)

Minskat driftsbidrag till KALN (Näs), 0,5 miljoner
(En försäljning av Näs diskuteras)

Sänkt takt på ledarskapsprogrammet, 0,5 miljoner
(Detta förslag har avvisats av M och S)

Våra förslag hade sparat in totalt 6,7 miljoner, men om vi tar bort de förslag som helt ratats av majoriteten återstår ändå besparingar  på helårsbasis på sammanlagt 4,7 miljoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar