måndag 2 maj 2016

Bostäder måste byggas

Vimarhem planerar enligt Magnus Danlid för en nybyggnation och det är mycket välkommet, tycker jag. 

Vi måste iordningställa planlagd mark så att det blir fler byggnationer av Vimarhem och av andra aktörer. Boklok , Vimmerbyhus, Älö trä är företag som finns på denna marknad och som levererar friskt och utökar sina verksamheter. Vimmerbyhus har ökat sin omsättning med 90% under det senaste året.

Jens Karlsson intervjuas i dagens bilaga till Vimmerby tidning:  Smlands näringsliv.  Han säger att politiker måste arbeta hårdare för att underlätta bygglov och ordna byggklara platser. 

KS AU träffar både Vimarhem och VEMAB i eftermiddag och med de förstnämnda ska vi diskutera kommande bostadsbyggnationer samt vår motion om att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen vilket krävs för att kunna söka statliga bidrag för bostadsbyggande (1,87 miljarder i vårproppen) mm. Vimmerby behöver mer bostäder, det är klarlagt tydligt nu. Verkstad och handling krävs NU. 

Michael Svensson som är ordförande i Vimarhem har ännu inte uttalat sig i denna fråga utan svarade svävande när han fick frågan på ledamöternas frågestund i KF i mars av Lars Johansson om det planerades bostadsbyggande framöver. S paraderade under parollen Bostäder behövs igår så det kanske är dags för ett uttalande snart för att Vimmerby ska fortsätta växa och öka attraktionskraften. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar