lördag 31 december 2016

Bebisyra 2016

Nittiotalisterna var många i synnerhet de som föddes 1991-1992. Nu börjar de föda barn, riktigt många barn blir det. Västerviks kvinnoklinik har förlöst cirka 1000 barn 2016 jämfört med 907 i fjol.

Vimmerby kommun brukar ha 170 nyfödda men 2016 blir det cirka 200 nya medborgare i kommunen. Mycket bra för kommunen med ett födelseöverskott.

Men om cirka ett år måste dessa barn ha förskoleplatser för att deras föräldrar ska kunna tillbaka till arbetet och det är en utmaning för vår kommun. Vi bör snarast ta ett inriktningsbeslut om att bygga en ny förskola. Det är nämligen redan trångt på våra förskolor och det finns inte ens en utsedd tomt för byggandet av en ny förskola i kommunen. Därför är det viktigt att se över vilka möjligheter som finns i de fastigheter som vi har. Jag menar att vi bör inrätta två förskoleavdelningar i Djursdala skola men även i Brännebro skola. Finns det lokaler i tätorten som är möjliga att använda tills den nya förskolan är byggd år 2018? 

Hur stor förskola kan vi finansiera? Lundens 6 avdelningar kostade 38 miljoner 2014. Personligen ser jag max. 4 avdelningar stor förskola efter att ha diskuterat denna fråga med personal i förskolan. Det blir för många barn att hålla ordning på i utemiljön om man gör för stora enheter eller så tvingas man att schemalägga utevistelse vilket känns som en stor begränsning i min värld där utelek är oslagbart ur flera perspektiv. Skogslek är den lek som barnen själva väljer på frågan om vilken miljö de helst vill leka i. Då måste vi bygga en förskola liknande Skogsbacken där utemiljön består just av en fin skogsmiljö. 

Sedan är frågan vilken tomt som vi ska välja för den nya förskolan? Vilken del av kommunen behöver en förskola? I min värld ska förskolor finnas där människor bor. Närodlade tankar. Eller finns det lokaler som går att använda? 

En tanke som jag har är att Pelarne skola skulle kunna inrymma två förskoleklasser under de närmaste åren och att vi därigenom får lokaler till förskoleplatser i tätorten. Paviljongen på undervåningen vid AL skulle med lätthet kunna användas som förskola, enligt mig då den var tänkt till introduktionsklasser men det finns det ju troligen inte så stora behov av 2017. Den används nu som ersättning för lokalerna i Tallen som drabbades av en vattenskada i höstas. Men den vattenskadan bör vara åtgärdad snart så att de eleverna kan återvända till Tallen. Finns det utrymme i dessa lokaler och i Grankotten? Det huset står helt tomt nu men skulle kunna inrymma verksamhet. 

Hur tycker du i denna brådskande fråga för vår kommun. Barnen förtjänar att vi samhällsplanerar förnuftigt för dem. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar