torsdag 22 december 2016

Medborgardialogen måste förbättras för att öka förtroendet

Vi politiker måste alla ta ansvar för att stärka demokratin och öka delaktigehten för Vimmerbys utveckling. Dagens Samhälle har en trendometer där Vimmerby finns omnämnda idag. Inget smickrande direkt och jag blir beslutsam när jag läser detta. Vi måste alla ta ansvar för kommunens attraktionskraft och för att de som bor och verkar i kommunen trivs. 

Medborgarenkäten som 600 besvarat visade att förtroendet är lågt och att många avråder från att flytta till vår kommun. 

Detta måste vi alla ta på allvar och enda vägen som jag ser för att göra fler delaktiga är att öka medborgardialogen och bli mer lyhörda för vad våra medborgare tycker. 

En av de mest debatterade frågorna i Vimmerbypolitiken är skolstrukturen. Där behöver M och S bli mer lyhörda som jag ser det. Lars Johansson och jag beskrev att vi hör att vi är överens i KF om att vi behöver utreda och diskutera hur skolstrukturen i tätorten ska se ut. Är det två högstadier eller ska vi samlokalisera båda högstadierna på AL? Ska vi ha ett stort låg- och mellanstadium på Vimar? När behöver vi bygga en skola och hur stor skola behövs då? 

Vi återremitterade inriktningsbeslutet att bygga en ny skola för att ersätta AL-skolan för att vi behöver en bredare beredning av BUN och KS. Vi behöver helt enkelt göra en plan för en långsiktig skolstruktur med pedagogiken i centrum och lärandet. 

Arbetet med att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi pågår och kommer att "peaka" under våren med en stor medborgardialog som ska leda till ett förslag som sedan ska remitteras till alla partigrupper för att sedan antas i KF i oktober. Målet är att ha en plan för hur hela Vimmerby kommun ska utvecklas. Projektet som finasieras av Tillväxteverket och Regionförbundet ska leda till en plan för Vimmerbys framtid och processen som sedan tar vid när projektet avslutas vid årsskiftet 2017/2018 när hela planen ska implementeras kommer att bli ett stort arbete för nämnder och bolag tillsammans med medborgarna. Kristina Alsér är projektets mentor och ger många goda råd utifrån sin erfarenhet av liknande processer. Jag ser och hör att arbetet uppskattas och tror att vi kommer att skapa en bra plan för Vimmerby. Carina Östh är projektledare och Patric Engqvist är projektmedarbetare och de har något stort på gång tillsammans med styrgruppen för projektet. 

Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre! 

PS. Kommunens webstrateg Stefan Malmborg arbetar med att göra en helt ny hemsida med mycket fler möjligheter till medborgardialog. Det ska bli spännande att följa under våren. Han presenterade sitt arbetssätt och bjöd in till dialog om vad som är viktigt att tänka på när den nya hemsidan ska formas. DS 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar