fredag 16 december 2016

Vimarhem, ett välskött kommunalt bostadsbolag

Det förekommer en del spekulationer kring vårt kommunala bostadsföretag. 

Fakta är att Vimarhem har investerat följande:

2012:  2,7 
2013:  1,8
2014:  5,4
2015: 23,0 Norrgårdens förskola mm
2016: 20,2 (c:a), Gruppbostad 


Under denna tid då Vimarhem har investerat 53 miljoner har bolaget inte lånat något utan i stället amorterat 10 miljoner 2014. Lån tidigare 303 miljoner, nu 293 miljoner. Bolaget har inga fastigheter som värms med fossila bränslen och man har också gjort investeringar i solelpaneler på två fastigheter. 

2016 ser ut att bli ett bra bokslut och det är endast ett fåtal outhyrda lägenheter i beståndet nu vilket kräver planering av nybyggnation. De nya reglerna som är anpassade för storstadsregion skapar svårigheter att finansiera nybyggnationer men det planeras stora investeringar 2017 och 2018. 

Bostadsstöd från staten kan innebära byggnation på Pistolsmeden med gruppbostäder integrerade. 

Nu är det upp till Michael Svensson och styrelsen att berätta mer om bolagets framtida planer och jag hoppas att ovanstående beskrivning är korrekt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar