onsdag 28 december 2016

Inriktningsbeslutet om att bygga en ny skola är återremitterat

Motiveringen till återremissen som beslutades av KF den 19 december på Kommunfullmäktiges sammanträde av förslaget till inriktningsbeslutet att bygga en ny skola för att ersätta Astrid Lindgrens skola var :
Vi kan inte ställa oss bakom en så snäv skrivelse utan vi vill ha en bredare beredning av Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen med hänsyn till framtida skolstruktur i tätorten och framtida investeringsbehov.

Om återremissen inte hade gått igenom så passade vi även på att yrka på  detta alternativyrkande

att utreda skolstrukturen i tätorten för framtida behov
Jag blir mycket förvånad när jag läser på Kommunalrådsbloggen på kommunens hemsida http://kommunalradettomas.blogspot.se daterat den 23 december att KF beslutat att anta inriktningsbeslutet att bygga en ny skola. Visserligen har inte beslutet om återremiss vunnit laga kraft ännu då det äger rum tre veckor efter justering. Detta ärende voterades och ordförande konstaterade att utslaget av omröstningen var en minoritetsåterremiss. 
Jag förväntar mig att det kommer en rättelse på bloggen snarast så att förtroendet för demokratin och det som beslutas inte försämras ännu mer på grund av felskrivningar eller missförstånd. Viktigt att KSO på sin blogg kommunicerar det som beslutats av kommunens högsta beslutande organ för att medborgardialogen och förtroendet inte ska påverkas negativt. 
Något inriktningsbeslut om att bygga en ny skola ÄR alltså inte beslutat. 
Det framgår tydligt i medias rapportering från sammanträdet:
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9755/inget-skolbeslut-i-kvall-oppositionen-fick-igenom-aterremiss/#.WFhFVgvlIuw.facebook

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar