söndag 4 december 2016

Motion om att främja folkhälsan

Vimmerby kommun har ett Folkhälsoråd som inte är aktivt för närvarande. Den sittande majoriteten som består av S och M arbetar tyvärr inte tillräckligt aktivt med dessa frågor och kommunens sjuktal ökar trots att det tillsatts ökade resurser till personalavdelningen för att minska sjuktalen. Förhoppningsvis ger det arbetet resultat men vi måste göra mera och jag inspireras av Peringe Petterssons motion i grannkommunen. 

Liknande insatser borde vi göra i Vimmerby kommun. Ett ökat fokus på folkhälsoarbetet behövs. 

Motion: Tydligare arbete som främjar god hälsa

Till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun

Vi har redskapen och förutsättningar att främja hälsan i vår kommun, exempelvis har vi:

 • Sporthallar som inte är fullbokade.
 • Hagadal med ett ute-gym och gräsplan under tak som kan användas till mer än fotboll.
 • Vi har fler gång o cykelvägar och där fler är belysta än tidigare.
 • Vi har hälsovecka och hälsomässa
 • Vi har KF beslut att chefer i kommunal verksamhet ska få max 30 medarbetare.
 • Vi har en familjecentral och en ungdomsenhet.

Vi måste bli bättre på att i beslut och i alla våra möten mäniskor i mellan, tänka och göra mer som främjar god hälsa.

 • Det handlar om att kunna förändra och göra nytt som främjar hälsan och bryta vanans makt för nya möjligheter.
 • Det handlar om ett tydligt ledarskap i nära samarbete med fackliga organisationer, med bl.a. befattningsbeskrivning och mål, ömsesidigt för ledare och medarbetare.
 • Det handlar om ökad samverkan med ideella föreningar och ta till vara det engagemang som finns och att ge förutsättningar för nya idéer.
 • Det handlar om att samverka med privata näringslivet, såväl vad de kan erbjuda för att främja hälsan som vad kommunen kan erbjuda företagen.
 • Det handlar om att investera en krona och få två tillbaka i form av ett ökat välmående och glädje i arbetet och på fritiden, som tillsammans är livet.
 • Styrelse och nämnder ska årligen till KF redovisa sina insatser och resultaten som främjar hälsan för personal och medborgare.

Jag yrkar att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan med näringsliv och ideella föreningar, tydligare och målmedvetet ska främja hälsan för personal och våra medborgare.

Åkerö 2016-11-13

Per-Inge Pettersson

Centerpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar