torsdag 22 december 2016

YXERN

Nu jobbas det med att välja aktör för att göra förstudien för att skapa en bättre situation för Yxern. Kostnaden kommer troligen att landa in på cirka 150000kr för detta och Västerviks och Vimmerby kommuner, Yxerns vattenvårdsområde och Tekniska Verken kommer troligen att dela på den kostnaden. 

Därefter kommer det stora kostnader för att göra det som förstudien rekommenderar. 

Detta är en lång process med mycket juridik och när jag började engagera mig politiskt på allvar i april 2014 för att få till en bättre situation för Yxern var det många som sa till mig. Det går inte Ingela, det är så många som försökt tidigare och ingen har lyckats trots att man varit mycket nära ett framsteg. 

Nu tror jag på att det kommer att gå även om det kommer att ta några år till. Skälet till att jag tror på det är att vi är så många nu som vill skapa en ny och mer stabil vattennivå i Yxern. 

Detta kan illustreras med ett diagram som Hans Bergman har gjort utifrån de vattennivåer som finns registrerade på www.yxern.se

Man ser tydligt de stora skillnaderna i vattennivå som varit mellan 2010 och 2016 och sjön behöver höjas mer för att ta höjd för om det blir en torr vår och försommar som vi brukar ha i östra Sverige. 

Tillsammans skapar vi en bättre situation för Yxern, Kalmar läns strösta sjö med stora naturvärden.

I Krogsfall vid Sjöängen hörde vi både rördrom och storlommen vid påsken 2014 då riksdagsman Anders Åkesson visades runt av Tino Åberg och Anna Johansson tillsammans med mig som lokalpolitiker. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar