fredag 30 december 2016

Nyårskrönika

Nu är det dags att summera året som gått. 2016 är snart till ända och jag vill börja med att tacka alla nära och kära som stöttar mig i vått och torrt. Tack vare er klarar jag mycket mer än jag någonsin hade trott. 

Tack till alla som engagerar sig och hör av sig med förbättringsförslag och synpunkter och i år är det fler och fler som gjort just det. Oslagbart värdefullt för mig och för kommunen.

De flesta goda förslagen kommer från er medborgare och ofta uppstår idéer i just konstruktiva samtal med olika människor i vår kommun. Det finns så många kreativa, aktiva och engagerade Vimmerbybor och där finns utvecklingspotentialen och vår samlade kraft att göra Vimmerby ännu bättre.

2016 kommer att gå till historien som det år då Vimmerby genomförde sin första folkomröstning genom Peter Fjällgårds folkinitativ. 24% av de röstberättigade skrev under namninsamlingen som önskade en folkomröstning och i februari genomfördes den. 87% av de 54% som röstade ville behålla skolorna och M och S valde att lyssna på folket i denna fråga. http://www.vimmerby.se/kommun-politik/val/folkomrostning-2016/resultat-i-folkomrostningen/

Skolorna är kvar och det är ett av årets viktigaste beslut, anser jag. 

Ett annat är att KSO Tomas Peterson inrättade ett KS AU som kommit överens om 2017 års budget. Viktigt att beredningen av budgeten går till på ett sätt som inte väcker stor folkopinion. KD har motionerat om att alla partier i KF ska få delta i budgetberedningen och vi i C har föreslagit att alla , såväl ordinarie som ersättare i KS AU ska ingå i budgetberedningen. 

Det ska bli spännande att följa hur M och S vill bereda budgeten för 2018. 

Projektet Vimmerby fiber håller på att avslutas nu och jag konstaterar att de nästan 59 miljonerna som investerats inte har gett det utfall som var planerat för kommunen. PWC gjorde en granskning av projektet och inga kontrollmål var uppfyllda tyvärr. Fiberberedningen under ledning av förre KSO har brustit så kraftfullt så att C föreslog att det skulle ges en varning till förre KSO på grund av denna stora felhantering av skattemedel. M och S delade inte den uppfattningen. 

Nu diskuteras fortsättningen av Vimmerby fiber och vi inväntar rapport från Tomas Peterson och Peter Högberg som har kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur framtiden för fibersatsningen ska göras. 

Några glädjeämnen under året.

Näringslivet levererar och arbetslösheten är låg jämfört med många andra kommuner. 

Åbro har byggt en ciderfabrik 2016 och har stora planer på ytterligare expansion.
Astrid Lindgrens Värld invigde Bröderna Lejonhjärta och första etappen på nya boenden för besökare i ett helt nytt närproducerat koncept blev klar i oktober.
Vimmerbyhus, Älö trä och Bo Klok expanderar.
Ljunghälls går som tåget.
RM bygger ut.
Håkan Carlsson har byggt ett vårdboende där nedlagda Vitsippans förskola fanns tidigare som Lansen ska hyra och där finns även tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. 
Vimarhem har byggt ut Norrgårdens förskola och byggnation av en ny gruppbostad pågår på Västgården. Hattstugan byggs om till lägenheter. 
Östra Ceos är snart fullt.
Örngatans förlängning likaså. Det byggs hus i Vimmerby kommun som aldrig förr och vi måste skyndsamt skapa förutsättningar för fler byggklara tomter för både villor och flerbostadshus. 

Föreningslivet utvecklas och där sticker FBSK ut med sin satsning på en utbyggnad av Bygdegården i Frödinge med tillgänglighetanpassat gym och nya omklädningsrum. Vimmerby IF fortsätter med sin framgångssaga vad gäller Mötesplats Ceos. Många föreningar visar framåtanda och kommunens nya fritidssamordnare Mirja Holgersson har påbörjat ett mycket intressant förnyelsearbete som syftar till utökad och förbättrad samverkan mellan kommunen och föreningarna.

Några förbättringsförslag

Jag väntar på Helen Nilsson landsbygdspolitik för vår kommun nu när Löfven lovat att stärka landets landsbygdspolitik http://www.atl.nu/synpunkten/vi-vantar-ivrigt-pa-lofvens-landsbygdspolitik/
Förslaget till Landsbygdspolitiskt handlingsprogram som lades fram i mars 2014 är fortfarande inte hanterat av KS och KF. Det är tyvärr många påbörjade ärenden som ännu inte avgjorts och här behöver det göras krafttag av presidiets ordförande tillika KS AUs ordförande Helen Nilsson som har ansvaret för vilka ärenden som ska lyftas fram till KS. Detta arbete måste effektiviseras av den politiker som valts att sköta detta så att ärenden får snabbare hantering.

Skolstrukturen är en annan viktig fråga för kommunen. Här föreslår jag att förskolor i Tuna, Gullringen och Djursdala flyttas in i skolorna så att dessa fastigheter används mer effektivt och så att verksamheterna kan göras kostnaseffektivare samt en kostnadskalkyl för att samordna så att de båda högstadierna samlokaliseras. De mjuka frågorna i skolan måste lyftas och värderas ännu högre. Pedagoger och personalen i skolorna måste ges ännu bättre förutsättningar att skapa en bra framtid för våra barn och unga och där är skolans "inre arbete" avgörande i samverkan med föräldrar, föreningar och företag.  

Avslutningsvis

Kommunens personal gör stordåd varje dag inom vård, skola och omsorg mm. Tack för era insatser! 

Vi blir fler Vimmerbybor och ökar befolkningen mer än på många år. Det glädjer mig och jag ser ett spännande 2017 framför mig. Framtagandet av en social lokal utvecklingsstrategi i samverkan med företag och föreningar är ett viktigt steg för att öka attraktionskraften.

Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre

2017 skulle bygdens stora författarinna ha fyllt 110 år. Hon föddes ju på Näs den 14 november 1907. Det får bli en härlig bild på henne som avslut på min nyårskrönika, en förebild helt enkelt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar