fredag 16 december 2016

Vimmerby energi och miljö, också ett välskött kommunalt bolag

VEMAB levererar tjänster till medborgarna, VA, fjärrvärme och sophämtning mm. 

VEMAB gör iår ett bra resultat och kommer att leverera vinst till moderkoncernen Vimmerby kommuns förvaltning AB. 

Tallholmen producerar fjärrvärme, el , vattenånga och hetvatten och är ett modernt kraftverk som bidrar till att minska utsläppen av koldixid. 

Det nya sopsorteringssystemet kommer också att bidra till en bättre miljö och de allra flesta har valt grönt system som möjliggör fastighetsnära förpackningsinsamling och insamling av organsiakt material för klimatsmart biogasproduktion.

En sak som jag önskar är att mindre andel av biogasen facklas vid reningsverket. Den borde också omvandlas till fordonsgas men tyvärr finns inte ekonomi att uppgradera gasen (ta bort koldioxid) så planen är att elda den i större omfattning på Södra Näs. Gasen måste torkas mer för att större andel ska kunna förflyttas till förbränningsanläggningen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar